WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VVD IN WATERSCHAP AA EN MAAS
Welkom op de website van de VVD-fractie in het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas. Bij de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 heeft de VVD haar zetelaantal behouden, zodat opnieuw vier VVD'ers zitting hebben in het bestuur van het waterschap.

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 19 april 2019 zijn de drie nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur (DB) geïnstalleerd en daar maakt de VVD helaas geen onderdeel van uit. Dat betekent dat we de leidende fractie in de oppositie zijn geworden.

Waterschap Aa en Maas kent vier districten en voor elk een zogenaamde Regionale Commissie:

 • RC Hertogswetering
 • RC Raam
 • RC Beneden-Aa
 • RC Boven-Aa

In alle vier de Regionale Commissies zijn er nu drie VVD-ers benoemd die enthousiast en gemotiveerd aan de gang gaan om ook het waterschap ‘blauwer’ te maken. Voor details: zie de fractiepagina.

Voor het overige wensen wij u veel surfplezier. Als u nog verdere vragen heeft nodigen we u gaarne uit om contact met ons op te nemen.
Herziening normen KRW voor periode tot 2027
13-02-2020
Laten we dit artikel beginnen met een citaat van het Plan-
bureau voor de Leefomgeving. Bij onze AB-vergadering van
13-12-2019 was bij agendapunt 7 een publicatie uit de
"Nationale analyse waterkwaliteit; tussentijdse resulta.....
Lees verder »
Premier Mark Rutte over het coronavirus
16-03-2020
Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest
van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enor-
me omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat
we de laatste weken in een achtbaan zitten die steeds.....
Luister verder »


Meer nieuws....

Nieuw Bestuursakkoord Brabant
07-05-2020
We leven in een onwerkelijke periode. Covid-19 heeft Bra-
bant zwaar getroffen en velen van ons zijn (in)direct geraakt
door deze pandemie. Het kan dan lijken alsof de wereld
stilstaat. Toch zijn er veel Brabanders die juist op dit.....
Lees verder »
VVD krijgt op één na jongste fractievoorzitter
26-06-2020
Vanaf 3 juli is er een nieuwe fractiesamenstelling binnen
het algemeen bestuur van VVD Waterschap Aa & Maas.
William de Kleijn geeft zijn zetel door aan Joël Scherren-
berg. Deze wordt op 3 juli benoemd als algemeen.....
Lees verder »
Motie Microplastics
03-0702020
In het AB van vrijdag 3 juli 2020 is er een motie van VVD
Aa en Maas unaniem aangenomen. De VVD Aa en Maas
is zeer verheugd dat er meer aandacht komt voor micro-
plastics in onze wateren en gronden, dit met het oog op....
Lees verder »
Brede Welvaart
19-10-2020
Als we nadenken over de prioriteiten in ons leven dan
speelt gezondheid een bijzonder belangrijke rol. Kijk bijv.
oorbeeld naar de grote impact die de Corona besmettingen
hebben op ons dagelijks leven. De Coronacrisis toont.....
Lees verder »
In Memoriam Rick Faas (1949-2020)
23-10-2020
Een echte Liberaal én iemand die hield van gezelligheid.
Dat was de gisteren in zijn woonplaats Gemert overleden
Rick Faas. Loyaal aan de partij en liefhebber van een goed
glas rode wijn. En de man die de VVD in Gemert-Bakel.....
Lees verder »
Mark Rutte wil graag nog een keer door
31-10-2020
Ik wil graag nog een keer door als minister-president. Met
elkaar staan we op dit moment voor een enorme beproe-
ving met het virus. We zijn met zeventien miljoen mensen
bezig om over de berg te komen, met een kaart die ons....
Lees verder »
Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2021
24-11-2020
Dé dag van een waterschapsjaar is weer aangebroken. De
programmabegroting voor het jaar 2021, met een doorkijk
naar de toekomst. Hier is al veel over gesproken, bevraagd,
over geschreven, gemaild, gebeld en andere digitale.....
Lees verder »
Kandidatenlijst voor 17 maart 2021 vastgesteld
01-12-2020
Ik ben ontzettend trots op de geselecteerde 80 kandidaten
die onze club de komende vier jaar gaan vertegenwoordi-
gen. Een gevarieerd gezelschap met ervaring én nieuw
talent. Met bekende en minder bekende gezichten. Dit.....
Lees verder »

Jorin Aardoom
Fractievoorzitter VVD Aa en Maas
Tel.: 06-53552802
Stuur me een mail