VVD WATERSCHAP AA EN MAAS KRIJGT OP ÉÉN NA
's-Hertogenbosch, 26 juni 2020

Vanaf 3 juli 2020 is er een nieuwe fractiesamenstelling binnen het algemeen bestuur van de VVD Waterschap Aa en Maas. William de Kleijn geeft zijn zetel door aan Joël Scherrenberg. Hij wordt op 3 juli benoemd als algemeen bestuurslid en Jorin Aardoom wordt de nieuwe fractievoorzitter.

Na zich jarenlang te hebben ingezet voor het waterschap, merkte fractievoorzitter William dat het steeds lastiger werd zijn bestuursfunctie te combineren met zijn werk en privé. Daarom heeft hij besloten zijn zetel terug te geven aan de partij. De VVD-fractie betreurt dit maar respecteert zijn besluit. Joël Scherrenberg wordt op 3 juli geïnstalleerd als algemeen bestuurslid.

Joël was al betrokken bij het Waterschap Aa en Maas als regiocommissielid waarbij je de oren en ogen van die bepaalde regio bent rond actuele onderwerpen. Tevens was hij al eerder bestuurslid bij het Waterschap de Stichtse Rijnlanden. De VVD-fractie is dan ook verheugd met Joël als nieuw ervaren bestuurslid. Joël is 45 jaar, getrouwd, heeft drie kinderen en woont in Nistelrode. Joël is een ondernemer in vastgoed en hij is partner bij een opleidingsinstituut. Naast zijn passie voor de politiek heeft Joël ook een passie voor natuur waarbij er altijd een balans moet zijn tussen welvaart, economie en ecologie.

Naast de regiocommissies heeft het waterschap drie functionele commissies die het dagelijkse bestuur over verschil-lende onderwerpen adviseert. Joël Scherrenberg zal de commissie Watersysteembeheer vertegenwoordigen. Dit staat in het teken van het goed beheren van grond- en oppervlaktewater, waar momenteel juist droogte een belangrijk onderwerp is.

Sjaak van Zinderen blijft zicht ontfermen over de commissie Emissiebeheer, waarbij rioolzuiveringsinstallaties een belangrijke rol spelen en waarbij het effluent, het gezuiverde water weer terug het landschap in gaat. Ytje van de Hulsbeek verruild de commissie watersysteembeheer voor de commissie Algemene en Financiële Zaken (AFZ).

Jorin Aardoom, die AFZ al als portefeuille had, wordt de nieuwe fractievoorzitter. VVD Aa en Maas is trots om Jorin in haar midden te hebben als de op één na jongste fractievoorzitter (30 jaar) binnen de waterschappen.

Met deze vernieuwde fractie gaat de VVD Aa en Maas zich vol energie en daadkracht inzetten voor schoon, veilig en voldoende water voor landbouw, natuur en haar inwoners.
JONGSTE FRACTIEVOORZITTER

Ytje van de Hulsbeek
Algemeen bestuurslid VVD Aa & Maas
Tel.: 06-42227265
Stuur me een mail