ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE BEGROTING 2020
's-Hertogenbosch, 15 november 2019

Het waterschap is soms te vergelijken met een koekjesfabriek. Bij een koekjesfabriek kan een kwart van de productielijnen stil liggen. Sommige koekjes kunnen verkeerd gebakken worden, meerdere bakprocessen kunnen niet goed zijn ingericht en zonder bijsturing, en met overzicht op het geheel, kan de koekjesfabriek haar klanten niet meer bedienen.

De VVD-fractie heeft in de commissies veel verdiepende vragen gesteld. We willen het Dagelijks Bestuur (hierna DB) ook nadrukkelijk bedanken voor het goed leesbare antwoordenoverzicht. Op onderdelen zijn onze vragen weggenomen of gevat in toezeggingen. Op onderdelen is ook duidelijk geworden dat onze inzichten over de werkzaamheden in 2020 verschillen. Op enkele onderdelen komen we terug, later op de agenda.

Onze grootste zorg is dat er heel veel werkzaamheden zijn geprogrammeerd in de begroting 2020 (en verder) waarbij duidelijk is dat de doelen die we gesteld hebben in het WBP en KRW niet gehaald gaan worden.

De volledige Algemene Beschouwingen van de VVD-fractie leest u door hier te klikken.

Samen met de fractie van 50Plus, Ouderen Appèl en PvdA hebben wij ook een motie ingediend die u kunt lezen door hier te klikken.

VVD-fractie waterschap Aa en Maas
Tel.: 06-55686559
Stuur ons een mail