ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE VOORJAARS-
NOTA 2019
's-Hertogenbosch, 5 juli 2019

Voorzitter,

Met veel interesse konden wij als AB wachten op het grote aantal stukken dat eind juni zou worden toegestuurd door de ambtelijke organisatie met o.a. Gerard die aanwezig was bij de commissie AFZ op 13 juni. Het lachen was toen aan ons, "die krijgen veel werk voor de kiezen", dachten we nog. Na de stukken ondertussen goed bestudeerd te hebben kan ik me voorstellen dat het lachen nu aan ú is voorzitter, want ja, het was even flink doorbijten met totaal 1.052 pagina's als volledige stukkenbundel. Voorzitter, complimenten aan u en aan de ambtelijke organisatie voor het tijdig opstellen van verbeterde stukken, maar ook aan u allen als Algemeen Bestuur voor de bestudering ervan!


Het mag ook wel; de voorjaarsnota is immers een zeer belangrijk moment waar het hele AB goed geïnformeerd wordt via vragenronden in de drie commissies, en bijbehorende antwoorden op onze vragen. Het vriendelijk verzoek om voor ons leesgemak in documenten in het vervolg graag met versienummers en track changes te werken, dat leest voor ons als fractie en AB-leden erg prettig zodat we weten wat er veranderd is. Maar goed, hieruit geredeneerd blijven wij, net zoals in de vorige termijn, graag op hoofdlijnen: noem het een stukje 'Pick your battles'.
Vier punten voor vandaag:

Extra investeringen (?)
Punt 1 vat de zaken direct samen: 1052 pagina's, veel tekst, uitwerkingen vanuit een heisessie in het DB: er is duidelijk hard gewerkt. Onze complimenten voor uw inzet en ambitie. Maar maak het eens simpeler. Wat zijn nu precies de 'extra investeringen'? Deze worden herhaaldelijk benoemd en voordat u antwoordt, deze 'extra' investeringen worden nergens écht gespecificeerd. Voorbeelden: agendapunt 2.1, toelichting investeringen alinea 2, of: oplegger, alinea 4 laatste zin: "ambities bovenop scenario 2, zullen tot extra investeringen leiden". U begrijpt, of ik zojuist leiden met een korte of lange ij uitsprak, ligt natuurlijk aan úw realisatiepercentage de komende periode.

Schuldenpositie, realisatiepercentage en ambitie
Punt 2 is een verzameling; vraag 29 (los van de memo over de schuldenpositie): gaat u hier een verwachting, positie, een plafond of richtlijn meenemen in uw bestuursakkoord of toekomstplannen, of niet? Vraag 32: de vraag was wat het plán was rond het realisatiepercentage! Simpelweg aandacht geven lijkt mij niet dekkend als antwoord. En vraag 33: blijft de ambitie wel haalbaar en betaalbaar? Die vraag verdiep ik zelf liever nog even wat. Dat brengt ons namelijk bij vraag 3 van vandaag.

Afvalwaterstrategie
Punt 3 (zie de toelichting afvalwaterstrategie, pagina 2, alinea 2). Hier zie ik vanaf 2019 € 100 mln. t.o.v. € 16 mln. op jaarbasis, maar in antwoord 27 vanuit de commissie AFZ staat dat u daar vanaf 2022 mee begint en dat dit buiten deze bestuursperiode valt. Kunt u verhelderen wat nu (a) het plan en (b) de reële ambitie wordt. Alle gewenste versnelde doelstellingen van dien te behalen? Wat wordt het?

Tarieven
Want, ik tel nu even mijn vorige punten, alsmede de gemaakte op- en aanmerkingen zo'n beetje op en kom dan vanuit onze VVD-fractie op punt 4: pagina 29, alinea 1 in de Voorjaarsnota. Leest u met me mee v.w.b. de Kostenverdelings-verordening: "In 2020 zal de Kostenverdelingsverordening worden geëvalueerd. Dit heeft een effect op de tarieven. Dit effect, een verdeling van de kosten over de verschillende categorieën, maakt nu nog geen onderdeel uit van de meerjarige tarieven zoals deze in de volgende paragraaf worden gepresenteerd. De huidige Kostentoedelingsveror-dening geldt vanaf 2019."

Conclusie
Wij zien als fractie heus de verbeteringen van de VJN t.o.v. de eerdere versie, waarvoor complimenten gepast zijn aan u als DB. Maar nogmaals (want de kracht ligt immers in herhaling), maak het eens simpeler. Als ik dit vertaal en als grove lijn zo doortrek langs alle stukken, bijlagen en addenda, staat er vrij vertaald eigenlijk: "U wilt meer kosten maken, hoeveel weet u nog niet, welke maatschappelijke doelen of kerntaken u daarmee bereikt is niet toegelicht en helemaal raadselachtig wordt het waar het bestuur het bonnetje wil neerleggen".

Wij willen eigenlijk gewoon het volledige verhaal zien: wat gaat u investeren? Dus samengevat: wij snappen niet echt wat u gaat doen, hoeveel dit gaat kosten en aan wie deze extra versneld gemaakte kosten worden toegeschoven. De reserves, of een potje schuld, potje huishoudboekje, potje boeren, potje natuur? Voor ons om zo te lezen als voorjaarsnota met heldere plannen, is het eigenlijk meer 'een potje janboel'. Maak het simpeler, leg verbanden en toon ons als AB aan, dat uw ambities goed en zelfs aantoonbaar gevuld en met échte lef (daar houden wij als VVD-fractie van) wél navolgbaar, haalbaar en betaalbaar zijn.

Daarmee heeft de fractie van de VVD, met ondersteuning door de AWP een motie voorbereid, die we later in de tweede termijn verder zullen benoemen en indienen.

Naschrift
Het DB moest op verschillende vragen het antwoord schuldig blijven en heeft aanvullende informatie toegezegd. De motie is in de tweede termijn, ondersteund door AWP, ingediend en door het ontbreken van essentiële financiële informatie aangehouden.

Addendum: Terugblik op de vergadering van 5 juli 2019

Namens de VVD-fractie: Jorin Aardoom
Lid van het AB waterschap Aa en Maas
Tel.: 06-53552802
Stuur me een mail