WAT DOET UW WATERSCHAP AA EN MAAS ZOAL?
's-Hertogenbosch, 8 februari 2019

Waterschap Aa en Maas zorgt 24 uur per dag voor schoon, veilig en voldoende water. We werken in een
uniek gebied dat intensieve landbouw en natuur heeft, zoals bijvoorbeeld de Peelrandbreuk met het rood-bruine waterverschijnsel.
Voor de periode van 2016 tot 2021 hebben we een speciaal plan gemaakt. Daarin staat wat we als waterschap kunnen verwachten want het klimaat verandert. Daarom gaan we nog meer samenwerken met bijvoorbeeld agrariërs, gemeenten, natuurverenigingen, ondernemers.

Jorin Aardoom
Fractievoorzitter VVD Aa en Maas
Tel.: 06-53552802
Stuur me een mail