INBRENG VVD TIJDENS BEHANDELING
's-Hertogenbosch, 4 juli 2014

Wij staan aan het begin van een dag waarin dit Algemeen Bestuur zeer uitgebreid de gelegenheid krijgt om de Voorjaarsnota en Jaarstukken van dit waterschap te bespreken. Deze ruimte is gecreëerd naar aanleiding van eerdere ervaringen met de besprekingen hiervan.


De zorgvuldigheid en aandacht die deze onderwerpen verdienen rechtvaardigt deze opzet. Vandaag bespreekt dit Algemeen Bestuur voor het laatst in deze samenstelling een Voorjaarsnota. Vijf voorjaarsnota’s hebben wij eerder langs zien komen.

Op voorstel van deze coalitie zijn in het verleden een tweetal moties aangenomen waar ik graag nog eens op wil inzoomen, daarbij gaat het om een motie om een financieringsplafond in te stellen en een motie om het aantal fte's te reduceren. Wij hebben als VVD fractie daar op verschillende manieren op gereageerd, dat licht ik u direct toe.

U leest het hele verslag door hier te klikken.
VOORJAARSNOTA 2014

Johan van Miltenburg
Fractielid VVD Aa & Maas
Tel.: 06-53408572
Stuur me een mail