SPEERPUNTEN UIT HET VVD VERKIEZINGSPROGRAMMA

Onze waterkwaliteit staat onder druk. Verontreiniging dient te worden voorkomen. Daarnaast komen bij onze zuiveringen veel medicijnresten en andere stoffen in het oppervlaktewater. Daarom willen wij onze zuiveringen aanpassen en bronmaatregelen (bijvoorbeeld bij ziekenhuizen) stimuleren. Ook staan wij voor circulariteit, d.i. het terugwinnen van grondstoffen bij de zuiveringen.


Periodes van hevige regenval en langdurige droogte wisselen elkaar af als gevolg van de klimaatverandering. Daarom is een stuurbaar watersysteem, d.w.z. 'vasthouden, bergen en afvoeren' essentieel om bij droogte over voldoende water te beschikken en voor goede afvoer bij hevige regenval zorg te dragen.


Inwoners en bezoekers genieten van onze natuurgebieden, bossen en vennen in Brabant. Wij moeten zorgen voor deze natuur en waar nodig investeren in het water.


De maatregelen die worden genomen dienen realistisch, haalbaar en betaalbaar te zijn. Daarbij passen alleen weloverwogen investeringen en geen hobby's.


Wij vinden dat de 'deur niet op een kier moet staan'; daarmee sluiten we een verhoging van de lasten uit. Ons belastingsysteem is sluitend. We geloven er in dat er, juist in situaties van financiële krapte, oplossingsgericht wordt nagedacht en daarmee innovatie wordt versneld. Men moet immers wel: de rekening wordt niet bij de belastingbetaler neergelegd.


Gemeenten, inwoners, agrariërs en andere bedrijven dienen tijdig te worden betrokken bij de voorbereiding van projecten.


De agrarische sector is in Brabant van groot belang en moet kunnen blijven innoveren in de juiste balans tussen natuur en ondernemen. Met de agrarische sector, maar ook met burgers, wordt naar oplossingen gezocht hoe met droogte om te gaan zoals we dit samen het afgelopen jaar hebben meegemaakt.


Ook de overheid moet op structurele wijze het huishoudboekje onder aan de streep sluitend maken, ook voor langere periode.
•  Veilig en schoon water

•  Voldoende water
•  Mooi water•  Duurzaamheid
•  Belastingdruk


•  Besluitvorming
•  Agrarische sector
•  Structureel terugdringen van uitstaande schulden
Voor ons volledige en uitgebreide verkiezingsprogramma kunt u hier klikken.