26-01-2021  19.30u

28-01-2021  09.30u

28-01-2021  17.30u

26-02-2021  14.00u

05-03-2021  13.30u

12-03-2021  13.30u

16-03-2021  19.30u

17-03-2021  07.30u

18-03-2021  09.30u

18-03-2021  17.30u

09-04-2021  14.00u

Fractievergadering ter voorbereiding van de aanstaande commissie-cyclus (Digitaal) ¹)
Locatie: Waterschapshuis, Pettelaarspark 70 te 's-Hertogenbosch (vooraf aanmelden)
Openbare Commissievergadering Watersysteembeheer
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Algemene en Financiële Zaken
(agenda en stukken)
Openbare Vergadering Algemeen Bestuur
(agenda en stukken)
Bijeenkomst Regionale Boven Aa
(agenda en stukken)
Bijeenkomst Regionale Beneden Aa
(agenda en stukken)
Fractievergadering ter voorbereiding van de aanstaande commissie-cyclus (Digitaal) ¹)
Locatie: Waterschapshuis, Pettelaarspark 70 te 's-Hertogenbosch (vooraf aanmelden)
U kunt uw stem voor de Tweede Kamer uitbrengen tot 21.00 uur ²)
Locatie: op een stembureau in uw gemeente
Openbare Commissievergadering Watersysteembeheer
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Algemene en Financiële Zaken
(agenda en stukken)
Openbare Vergadering Algemeen Bestuur
(agenda en stukken)


*) Let op: Covid-19 maatregelen wellicht (nog) deels van toepassing.
¹) Voorlopig vinden deze sessies digitaal plaats.
²) Technische wijzigingen i.v.m. de coronacrisis voorbehouden.
AGENDA VVD-FRACTIE AA EN MAAS
DATUM EN TIJD
ACTIVITEIT / EVENEMENT *)