NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VVD-FRACTIE AA EN MAAS

1 dec 2020 - VVD-kandidatenlijst voor 2e Kamerverkiezingen vastgesteld
Ik ben ontzettend trots op de geselecteerde 80 kandidaten die onze club de komende vier jaar gaan vertegen-
woordigen. Een gevarieerd gezelschap met ervaring én nieuw talent. Met bekende en minder bekende gezichten.
Dit zijn de mensen die vanuit de Tweede Kamer met óns nieuwe verhaal aan de slag gaan. En wat hebben.....
Lees verder »

24 nov 2020 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2021
Dé dag van een waterschapsjaar is weer aangebroken. De programmabegroting voor het jaar 2021, met een
doorkijk naar de toekomst. Hier is al veel over gesproken, bevraagd, over geschreven, gemaild, gebeld en andere digitale benodigdheden. “He who plays the bagpipes calls the tune”, waarbij corona dit jaar die doedelzak, of.....
Lees verder »

31 okt 2020 - Mark Rutte wil graag nog een keer door
Ik wil graag nog een keer door als minister-president. Met elkaar staan we op dit moment voor een enorme be-
proeving met het virus. We zijn met zeventien miljoen mensen bezig om over de berg te komen, met een kaart
die ons maar gedeeltelijk de weg wijst. Aan deze beproeving wil ik leiding geven. Daarom stel ik mij opnieuw.....
Lees verder »

23 okt 2020 - In Memoriam Rick Faas (1949-2020)
Een echte Liberaal én iemand die hield van gezelligheid. Dat was de gisteren in zijn woonplaats Gemert overleden Rick Faas. Loyaal aan de partij en liefhebber van een goed glas rode wijn. En de man die de VVD in Gemert-Bakel overeind hield. Rick speelde zowel voor als achter de schermen een grote rol binnen de partij. Hij heeft in.....
Lees verder »

19 okt 2020 - Brede Welvaart
Als we nadenken over de prioriteiten in ons leven dan speelt gezondheid een bijzonder belangrijke rol. Kijk bijvoorbeeld naar de grote impact die de Corona besmettingen hebben op ons dagelijks leven. De Coronacrisis toont glashelder aan hoe kwetsbaar onze volksgezondheid is. Daarom denk ik dat onze volksgezondheid.....
Lees verder »

3 jul 2020 - Motie Microplastics
In het AB van vrijdag 3 juli 2020 is er een motie van VVD Aa en Maas unaniem aangenomen. De VVD Aa en Maas
is zeer verheugd dat er meer aandacht komt voor microplastics in onze wateren en gronden, dit met het oog op de gezondheid van mens en dier.....
Lees verder »

26 jun 2020 - VVD Waterschap Aa en Maas krijgt op één na jongste fractievoorzitter
Vanaf 3 juli 2020 is er een nieuwe fractiesamenstelling binnen het algemeen bestuur van de VVD Waterschap Aa
en Maas. William de Kleijn geeft zijn zetel door aan Joël Scherrenberg. Hij wordt op 3 juli benoemd als algemeen bestuurslid en Jorin Aardoom wordt de nieuwe fractievoorzitter. Na zich jarenlang te hebben ingezet voor het.....
Lees verder »

8 mei 2020 - Basisregels voor iedereen
Het kan geen kwaad om eenieder nog maar eens te wijzen op de voorwaarden waaronder we de economie weer stukje bij beetje kunnen opstarten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is met verontrustende informatie gekomen: de economische krimp was 1,7% in het eerste kwartaal 2020. Dat lijkt misschien niet veel maar als.....
Lees verder »

7 mei 2020 - Nieuw Bestuursakkoord Brabant
We leven in een onwerkelijke periode. Covid-19 heeft Brabant zwaar getroffen en velen van ons zijn (in)direct ge-raakt door deze pandemie. Het kan dan lijken alsof de wereld stilstaat. Toch zijn er veel Brabanders die juist op dit moment alle zeilen bijzetten en bijspringen. Ook vanuit de provincie is er aandacht voor de drastische en nog.....
Lees verder »

16 mrt 2020 - Toespraak premier Mark Rutte over het coronavirus
Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een achtbaan zitten die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt het echt, want de maatregelen die we hier en elders.....
Luister verder »

13 feb 2020 - Herziening normen Kaderrichtlijn Water (KRW) voor periode tot 2027
Laten we dit artikel beginnen met een citaat van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Bij onze AB-vergadering van 13-12-2019 was bij agendapunt 7 een publicatie uit de "Nationale analyse waterkwaliteit; tussentijdse resultaten en conclusies, 2019" (publicatienummer: 3664) toegevoegd. Op pagina 8 lezen we.....
Lees verder »

Naar archief 2019 en eerder »»