WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VVD IN WATERSCHAP AA EN MAAS
Speerpunten VVD Aa en Maas 2019-2023
20-03-2019
Onze waterkwaliteit staat onder druk. Verontreiniging dient
te worden voorkomen. Daarnaast komen bij onze zuiverin-
gen veel medicijnresten en andere stoffen in het oppervlak-
tewater. Daarom willen wij onze zuiveringen aanpassen.....
Lees verder »
VVD-Kernboodschap 2019 voor Aa en Maas
21-02-2019
Het waterschap is een overheid met een historie die terug
gaat tot het jaar 1300. Het waterschap is opgericht om
praktische zaken in gezamenlijkheid te realiseren omdat
dit individueel niet opgepakt kon worden door de boeren.....
Lees verder »
Lijsttrekkersdebat waterschap Aa en Maas
10-03-2019
Op donderdag 7 maart jl. vond het Waterschapsdebat
plaats in 's-Hertogenbosch, waaraan werd meegedaan door
VVD, PvdA, CDA, Ouderen Appèl, 50Plus, Water Natuur-
lijk en AWP. Onder toeziend oog van een ervaren.....
Lees verder »


Meer nieuws....

VVD-kiezers: hartelijk dank!
20-03-2019
Graag wil ik, samen met mijn teamgenoten de VVD kie-
zers hartelijk danken voor hun stem en hun steun die ze
aan ons hebben gegeven. Het aantal zetels per partij zal
morgen (21 maart) om 12.00 uur bekend worden gem.....
Lees verder »
Definitieve uitslag Aa en Maas bekend
25-03-2019
De voorzitter van het stembureau heeft vandaag de defini-
tieve uitslag van de verkiezingen voor het waterschap Aa
en Maas bekend gemaakt. Voor ons stond, gezien de
voorlopige uitslag het definitieve zetelaantal voor de VVD....
Lees verder »
Jan Kerkhof voorgedragen als informateur
28-03-2019
Bij waterschap Aa en Maas is Jan Kerkhof voorgedragen
om als technisch voorzitter sturing te geven aan het proces
om te komen tot een nieuwe coalitie. Hij is, met instem-
ming van alle partijen, door Water Natuurlijk gevraagd.....
Lees verder »
's-Hertogenbosch, april 2019

Welkom op de website van de VVD-fractie in het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas. Bij de Waterschaps-verkiezingen van 20 maart 2019 heeft de VVD haar zetelaantal behouden, zodat opnieuw vier VVD'ers zitting hebben in het bestuur van het waterschap.

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 19 april zijn de drie nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur (DB) geïnstalleerd en daar maakt de VVD helaas geen onderdeel van uit. Dat betekent dat we de leidende fractie in de oppositie zijn geworden.

Waterschap Aa en Maas kent vier districten en voor elk een zogenaamde Regionale Commissie:

 • RC Hertogswetering
 • RC Raam
 • RC Beneden-Aa
 • RC Boven-Aa

In alle vier de Regionale Commissies waren VVD'ers benoemd die enthousiast en gemotiveerd aan de gang gingen om ook het waterschap 'steeds blauwer' te maken. We zijn momenteel bezig om de exacte invulling van alle posten (Algemeen Bestuur, Functionele en Regionale Commissies) opnieuw rond te krijgen en vervolgens op de Fractiepagina te vermelden, zoals u dat van ons gewend bent.

Voor het overige wensen wij u veel surfplezier. Als u nog verdere vragen heeft nodigen we u gaarne uit om contact met ons op te nemen.
Drie partijen in gesprek over nieuwe coalitie
09-04-2019
Gisteren zijn we door Water Natuurlijk geïnformeerd over
het advies dat informateur Jan Kerkhof heeft uitgebracht.
Het advies luidt dat de partijen Water Natuurlijk, CDA en
de fractie 'geborgde zetels' met z'n drieën verder.....
Lees verder »
Coalitie waterschap Aa en Maas is rond
13-04-2019
Vandaag hebben de partijen fractie Geborgden (7), Water Natuurlijk (7) en CDA (5) bekend gemaakt dat de coalitie van het Waterschap Aa en Maas rond is. Vrijdag 19 april zal het bestuursakkoord tijdens de vergadering van het.....
Lees verder »

William de Kleijn
Fractievoorzitter VVD Aa en Maas
Tel.: 0486-464662 / 06-55686559
Stuur me een mail