WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VVD IN WATERSCHAP AA EN MAAS
's-Hertogenbosch, 23 maart 2015

Welkom op de website van de VVD-fractie in het Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas. Bij de Waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 heeft de VVD een zetel winst geboekt en nu hebben vier VVD-ers zitting in het bestuur van Waterschap Aa en Maas.

Aan het begin van deze bestuursperiode is er door dat nieuw gekozen bestuur een coalitie gevormd waaraan de VVD-fractie deelneemt. We hebben het Bestuursakkoord medeondertekend en in de persoon van William de Kleijn ook zitting in het Dagelijks Bestuur.

Waterschap Aa en Maas kent vier districten en voor elk een zgn. Regionale Commissie:
 • RC Hertogswetering
 • RC Raam
 • RC Beneden-Aa
 • RC Boven-Aa


In alle vier de Regionale Commissies zijn er nu drie VVD-ers benoemd die enthousiast en gemotiveerd aan de gang gaan om ook het waterschap ‘blauwer’ te maken. Voor details: zie de fractiepagina.

Voor het overige wensen wij u veel surfplezier en nodigen u uit om niet te aarzelen contact met ons op te nemen als u nog verdere vragen heeft.
29-06-2017
Nederland is een gaaf land!! Waarom? Kijk zelf maar....
Steeds meer mensen vinden een baan, het gaat beter
met de economie. We zijn trots op alle artsen, verple-
gers en andere mensen die elke dag voor jou en mij.....

Lees verder »
20-10-2017
Onlangs kreeg Johan van Miltenburg een aantal vragen
van een student die met een scriptie over het bestuur
en de taken van het waterschap Aa en Maas bezig was.
Hij wilde de visie van de VVD op een aantal aspecten....

Lees verder »
07-07-2017
In de vergadering van het Algemeen Bestuur was een
van de belangrijkste onderwerpen de Voorjaarsnota
2017, dit keer gecombineerd met een terugblik over de
eerste helft van deze bestuursperiode. Óók de.....

Lees verder »


Meer nieuws....

17-11-2017
Dit is de begroting voor het laatste volle jaar van deze
coalitie. Na een aanloop in het begin van deze periode,
moet dit dus een echt ‘oogstjaar’ kunnen zijn. In deze
begroting wordt nog eens expliciet vermeld dat als.....

Lees verder »
26-05-2018
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in
Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste
speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij
vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken.....

Lees verder »
05-10-2018
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een
enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over
windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken
naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand.....

Lees verder »

Johan van Miltenburg
Fractievoorzitter VVD Aa & Maas
Tel.: 073-6235311 / 06-53408572
Stuur me een mail