SPEERPUNTEN UIT HET VVD VERKIEZINGSPROGRAMMA
Voor ons volledige en uitgebreide verkiezingsprogramma kunt u hier klikken. • Veiligheid voor mens, dier en bezit staat voorop;
 • Lagere belastingen en toch de vereiste kwaliteit voor u als burger of bedrijf. Plannen worden getoetst op kwaliteit, haalbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid;
 • Snelle, doelmatige afhandeling van vragen door het invoeren van één loket per regio voor regelingen over water, natuur en ruimtelijke ordening;
 • Efficiënte, doelmatige waterschappen waar bureaucratie géén kans krijgt;
 • Handhaving van het systeem waarbij de uitgaven van het waterschap gedekt worden door eigen inkomsten (géén afhankelijkheid van het Rijk), de vervuiler betaalt en het geld alleen wordt uitgegeven aan het doel waarvoor het bestemd is;
 • Financiële reserves beperken tot voldoende weerstandsvermogen;
 • Integraal waterbeheer met aandacht voor duurzaamheid, milieuwaarden, economische aspecten, sociale, culturele, historische en educatieve aspecten en veiligheid.
 • Natuurgebieden moeten toegankelijk zijn voor de burger en waar dat voordelen biedt in particulier bezit.
 • Meer samenwerking tussen waterschappen op gebied van waterzuiveringstaken, waardoor kostenbesparing voor burger en bedrijf wordt bereikt;
 • Lagere kosten voor de burger door samenwerking met gemeenten en waterleidingbedrijven op rioleringsgebied (de waterketen);
 • Een degelijk, deugdelijk en duurzaam waterschapsbeleid garandeert een veilig en mooi woon- en leefgebied voor onze kinderen en de komende generaties.