BELASTINGTARIEF VOOR INWONERS VAN WATER-
's-Hertogenbosch, 15 december 2019

In de Algemeen Bestuursvergadering van 13 december is de belastingverordening voor 2020 onder voorbehoud vastgesteld. Dit voorbehoud is voor het eerst in de geschiedenis van het Waterschap Aa en Maas. De reden van deze onzekerheid is de hoeveelheid belastingplichtige inwoners in het waterschap. Het Dagelijks Bestuur is uitgegaan van 307.100 betalende 'ingezetenen' maar uit pagina 80 van de vastgestelde begroting is af te leiden dat dit aantal 315.841 bedraagt, zo geeft Anita Slaats (Algemene Waterschapspartij) aan. Omdat de uitgaven van 2020 gelijkmatig worden verdeeld over de belastingbetalers is er nu dus onduidelijkheid of het bedrag van € 61,50 of € 59,80 euro moet worden vastgesteld.

De Algemene Waterschapspartij had de doorrekening voorafgaand aan de vergadering voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Tijdens de vergadering kon portefeuillehouder Peter Ketelaars (CDA) niet onderbouwen welk aantal inwoners aangehouden moest worden en dus welk belastingtarief voor hen moest worden vastgesteld. Eigenlijk kan het Algemeen Bestuur, met deze onduidelijkheid, geen belastingtarieven vaststellen, was de conclusie van de bestuurders.

Uitstel van besluitvorming is echter niet toegestaan omdat wettelijk is voorgeschreven dat de tarieven in december vastgesteld moeten worden. Het Algemeen Bestuur werd hierdoor voor een dilemma geplaatst, aldus William de Kleijn (VVD). Vanuit de coalitie werd door Paul van der Krabben (fractie Geborgden) het pragmatisch voorstel gedaan om het tarief voor inwoners toch vast te stellen op € 61,50. Dit met de toezegging van het Dagelijks Bestuur, als het aangehouden inwoneraantal toch anders blijkt te zijn, dat bij de volgende Algemeen Bestuursvergadering het juiste belastingtarief wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur en dat dan kan worden vastgesteld.

Op verzoek van voorzitter Lambert Verheijen (PvdA) heeft mevrouw Slaats haar ingediende amendement niet ter stemming gebracht en is deze aangehouden tot de volgende vergadering. Daarmee was de weg vrij om het tarief van
€ 61,50 vast te stellen met de toezegging dat er de volgende vergadering absolute duidelijkheid is over het aantal belastingplichtigen en dus de rechtmatigheid van dit besluit.

De oppositiepartijen VVD, 50plus, PvdA, Algemene Waterschapspartij en Ouderen Appèl - Hart voor Water zetten zich in voor doelmatige bestedingen van waterschapsbelastingen. Zij wijzen erop dat dit niet vanzelfsprekend moet leiden tot hogere belastingen. Een stijging van 10 eurocent, van € 59,70 (2019) naar € 59,80 (2020), is voor iedereen te rechtvaardigen.

Op 24 januari 2020 komt het Algemeen Bestuur voor het eerst bij elkaar voor een themabijeenkomst en op 21 februari 2020 staat de eerste besluitvormende vergadering gepland. De oppositiepartijen hebben gezamenlijk het verzoek ingediend om op 24 januari 2020 de vaststelling van het belastingtarief op de agenda te zetten zodat inwoners niet langer in onzekerheid blijven.
SCHAP AA EN MAAS NOG ONZEKER

Jorin Aardoom
Woordvoerder FinanciŽn VVD Aa & Maas
Tel.: 06-53552802
Stuur me een mail
William de Kleijn
Fractievoorzitter VVD Aa & Maas
Tel.: 06-55686559
Stuur me een mail