VVD'ER SJAAK VAN ZINDEREN BENOEMD IN ALGEMEEN
's-Hertogenbosch, 15 november 2019

Vrijdag 15 november is Sjaak van Zinderen benoemd als Algemeen Bestuurslid voor de fractie VVD voor het waterschap Aa en Maas. Hij volgt hiermee Jan van Burgsteden op. Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan in het waterschap.

Eens in de vier jaar zijn er waterschapverkiezingen, om de leden van het Algemeen Bestuur te kiezen. Deze verkiezingen vallen samen met de Provinciale Statenverkiezingen en vonden plaats op 20 maart 2019. Sinds maart bestaat de fractie van de VVD uit William de Kleijn, Ytje van de Hulsbeek, Jorin Aardoom en Jan van Burgsteden. Het werk van een Algemeen Bestuurslid is veelomvattend en kost tijd. Jan van Burgsteden heeft kort geleden aangegeven de werkzaamheden voor het waterschap niet meer te kunnen combineren met de zijn dagelijkste werkzaamheden. "Ik wil mij graag volwaardig inzetten in al zijn facetten", zegt Jan "maar helaas lukt dat niet meer en ik wil dat de VVD in het waterschap goed vertegenwoordigd is, vandaar dat ik mijn zetel heb teruggegeven aan de partij".

De eerst volgende op lijst van de VVD is Sjaak
van Zinderen uit Boxmeer. Sjaak was al betrok-
ken bij het waterschap als Regiocommissielid
van de regio Raam, gebied Land van Cuijk. Als
lid van de Regionale Commissie ben je de oren
en ogen van die bepaalde regio en worden er
onderwerpen besproken die betrekking hebben
op dat gebied.

Sjaak is 58 jaar, getrouwd, heeft twee dochters
en woont in Boxmeer. Sjaak is werkzaam als
corperate buyer Benelux bij Wepa Nederland,
een bedrijf dat zich bezig houdt met het produ-
ceren van hygiëne tissueproducten. Tevens is
Sjaak burgerraadslid in de gemeenteraad
Boxmeer. Naast zijn passie voor politiek heeft
Sjaak ook een passie voor zingen en zingt hij
in een mannenkoor. "Zingen is mijn relax
moment", aldus Sjaak.

Vanaf vrijdag 15 november is Sjaak lid van de
VVD-fractie voor waterschap Aa en Maas. "Ik ga mij met vol overtuiging en enthousiasme storten op de wereld van het waterschap. Het waterschap wordt steeds belangrijker in de maatschappij met alle ontwikkelingen die er momenteel spelen. Ik ben blij dat ik voor de VVD hierin, als algemeen bestuurslid van waterschap Aa en Maas, een betekenis kan hebben", zegt Sjaak. De fractie van de VVD verwelkomt Sjaak van harte.
BESTUUR WATERSCHAP AA EN MAAS

Ytje van de Hulsbeek
Algemeen Bestuurslid VVD Aa & Maas
Tel.: 06-42227265
Stuur me een mail