VEEL BELANGSTELLING VOOR WATERVEILIGHEID BIJ
's-Hertogenbosch, 3 juli 2019

Ruim 30 belangstellenden uit heel Noordoost Brabant hebben op zaterdagochtend 29 juni nader kennis gemaakt met het project Meanderende Maas. Dit gebeurde in een excursie op uitnodiging van de VVD-fracties van waterschap Aa en Maas en gemeente Oss.

Om een grotere waterveiligheid te krijgen moet de Maasdijk, tussen Ravenstein en de stuw bij Lith, in 2028 over een lengte van ruim 25 kilometer zijn verbeterd. Zo'n ingrijpend project biedt ook kansen voor rivierverruiming en gebiedsontwikkeling aan zowel de Gelderse als de Brabantse zijde van de Maas.

Om die reden hebben 10 partijen (betrokken overheden en Natuurmonumenten) de handen ineen geslagen in een stuurgroep. De VVD heeft K3Delta en Natuurmonumenten bereid gevonden om tijdens een excursie te land en te water een indruk te geven van hoe het Maasgebied kan veranderen door slim grondstofstromen met elkaar af te stemmen. Dit doen initiatiefnemende overheden samen met marktpartijen en eindbeheerders bij het project Meanderende Maas.
EXCURSIE KESSELSE WAARD
Vanaf het land en het water lieten Natuurmonumenten en K3Delta de Kesselse Waard zien en voorzagen de fracties, de leden en overige belangstellenden van de nodige informatie. Tijdens de lunch is dieper ingegaan op de samenwerking binnen het project Meanderende Maas.

Hilde de Wit Van der Zanden
Fractielid VVD Oss
Tel.: 06-18175015
Stuur me een mail