WILLIAM DE KLEIJN NEEMT AFSCHEID ALS LID VAN HET
's-Hertogenbosch, 28 juni 2019

Op vrijdag 28 juni 2019 heeft William de Kleijn afscheid genomen als Dagelijks Bestuurslid van waterschap Aa en Maas. Bij de informele afscheidsreceptie in Cuijk zijn er vele handen geschud en warme woorden gesproken. William is dankbaar dat hij de afgelopen 4 jaar zo fijn heeft samengewerkt met de bestuurders binnen en buiten het waterschapsgebied en met de medewerkers van het waterschap zelf. Afgelopen periode was hij onder meer verantwoordelijk voor de veiligheid van de dijken, waterbeheer in het bebouwd gebied en bestuurlijk aanspreekpunt vanuit het district Raam. Vanaf zijn aantreden in 2015 had hij oog voor doelmatigheid en het kostenbewustzijn van het waterschap.

Volgens William was deze informele receptie een
mijlpaal. "Ik heb heel hard gewerkt en houd heel
veel goede herinneringen over aan de afgelopen
4 jaar. Een politiek bestaan is altijd tijdelijk, dat is
een zekerheid. De inwoners kiezen, zij bepalen de
koers. Ik krijg komende jaren gelukkig wat meer
tijd voor gezin, familie en vrienden."

Met veel passie heeft hij zich afgelopen jaren inge-
zet voor waterveiligheid. Waterschap Aa en Maas
heeft 110 kilometer Maasdijk en die zal in 2050 al-
lemaal verbeterd moeten zijn. Zijn eerste integrale
verbeterproject is opgestart. Meanderende Maas
omvat ruimt 26 kilometer dijk van Ravenstein tot
Lith, waarbij dijkverbetering, rivierverruiming en
gebiedsinrichting samen gaan. Planvorming loopt
al vanaf 2015, waarbij hij direct het contact heeft
gezocht met alle belanghebbenden. Zijn motto is
dat samenwerking vroegtijdig en respectvol moet
starten om tot een succesvolle gezamenlijke
aanpak te komen.

Afgelopen jaren was een hectische periode met
wateroverlast in 2016 en de droogte in 2018. Hij is
er heel trots op dat de medewerkers het toch
mogelijk hebben gemaakt om, ondanks die
onvoorziene omstandigheden, meer te realiseren
dan was overeengekomen in het bestuursakkoord
van 2015. Bijna niemand realiseert zich nu dat in dat bestuursakkoord de voorziene uitgaven 3,5% waren verlaagd en gekoppeld aan de inflatie. Dit beleid had hij, met de fractie van de VVD, graag voortgezet na de verkiezingswinst in maart van dit jaar. Ruim 48.000 kiezers stemden op de VVD, een toename van 25% ten opzichte van 2015. Echter de nieuwe coalitie heeft ervoor gekozen om een nieuw akkoord te schrijven en verder te gaan zonder de Dagelijks Bestuurder uit het Maasgebied.

William wil iedereen bedanken die afgelopen jaren, ook voor het waterschap, op de VVD hebben gestemd en daarmee hebben meegeholpen aan de ingezette koers van het waterschap Aa en Maas. William is inmiddels weer volop aan de slag als technisch- en omgevingsmanager bij zijn werkgever provincie Noord-Brabant, waar hij de aanleg- en reconstructie van provinciale wegen voorbereid. Voor het Waterschap zal hij zich, samen met de andere enthousiaste leden van het Algemeen Bestuur, de komende vier jaar volop inzetten voor een doelmatig, efficiënt en betaalbaar waterbeheer voor mens, plant en dier.
DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP