JAN KERKHOF VOORGEDRAGEN ALS INFORMATEUR
's-Hertogenbosch, 28 maart 2019

Bij waterschap Aa en Maas is Jan Kerkhof voorgedragen om als technisch
voorzitter sturing te geven aan het proces om te komen tot een nieuwe coa-
litie. Hij is, met instemming van alle partijen, door Water Natuurlijk gevraagd
voor deze opdracht. Water Natuurlijk is na de waterschapsverkiezingen de
grootste politieke fractie geworden in Oost-Brabant met 7 zetels.


Goede bekende
Jan Kerkhof is een goede bekende van waterschap Aa en Maas. Na de water-
schapsverkiezingen in 2008 en 2015 leidde hij ook de coalitieonderhandelingen.
Jan Kerkhof is voorzitter van het Peelnetwerk, dé samenwerkingsorganisatie voor
een vitale groene ruimte in De Peel. Hij was wethouder van de gemeente Veghel
en tot 2004 bestuurder bij waterschap De Aa. Op zeer korte termijn beginnen de
eerste kennismakingsgesprekken met alle partijen waarmee het proces wordt
opgestart. Ernest de Groot, lijsttrekker van Water Natuurlijk: "Ik ben blij dat Jan
Kerkhof deze klus weer wil klaren voor waterschap Aa en Maas. Ik heb het volste vertrouwen in een goede uitkomst".

Onderhandelingsproces
Het onderhandelingsproces is er op gericht om snel tot een bestuursakkoord te komen. Het bestuursakkoord is vanuit de coalitie voor de komende vier jaar het uitgangspunt van het beleid. Uitkomst van de coalitieonderhandelingen is onder andere de voordracht van de leden van het dagelijks bestuur. Over de voordracht van het nieuwe dagelijks bestuur beslist het algemeen bestuur.

WATERSCHAP AA EN MAAS