LIJSTTREKKERSDEBAT WATERSCHAP AA EN MAAS
's-Hertogenbosch, 10 maart 2019

Op donderdag 7 maart jl. vond het Waterschapsdebat plaats in 's-Hertogenbosch, waaraan werd meegedaan door VVD, PvdA, CDA, Ouderen Appèl, 50Plus, Water Natuurlijk en AWP. Onder toeziend oog van een ervaren debatleider werden aan de hand van uitdagende stellingen de verschillen tussen de partijen duidelijk. Althans, dat was de opzet: per stelling werden drie partijen op het podium uitgenodigd om voor een publiek van circa 60 mensen, inclusief de media een standpunt in te nemen en dit -- waar nodig -- toe te lichten.

Echt vuurwerk was er die avond niet; er waren partijen die het eigen programma hadden uitgeprint en dit stelselmatig voorlazen in de vorm van een spreekbeurt, of het nu bij de stelling pastte of niet. Gelukkig waren er partijwoordvoer-
ders die door de wol geverfd zijn en daadwerkelijk niet alleen het debat opzochten, maar ook de samenwerking richting een mogelijke coalitie.

Onze lijsttrekker William deed het fantastisch tijdens het debat. Hij sprak rustig en legde prima uit waar de VVD bij elke stelling voor staat, op een logische en te begrijpen manier. Van watertechnische tot bestuurlijke vragen, er was voor elke aanwezige een uitdagende stelling. Echter ontbrak onzes inziens de belangrijkste stelling/vraag, namelijk:
'Hoe waterschap Aa en Maas, of elk van de partijen specifiek, denkt om te gaan met de financiële positie gericht op de toekomst? En in hoeverre de projecten die we doen, wel allemaal bij het waterschap als kerntaak horen? Zijn we daarmee over de volledige breedte nog wel duurzaam bezig?'

De laatste vraag was de meest interessante, en kort samengevat: Waarin maak je qua speerpunten het verschil met de andere partijen? Vanuit de VVD zijn deze duidelijk, helder en kort hier nog eens voor u terug te vinden.
Een kleine impressie van de stellingname door onze lijsttrekker William de Kleijn (alleen te volgen als u over een media-afspeelprogramma beschikt)

Jorin Aardoom
Kandidaat #2 bij de waterschapsverkiezingen op 20-03-2019
Tel.: 06-53552802
Stuur me een mail