VVD BEZOEKT RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIE
's-Hertogenbosch, 15 februari 2019

Op 15 februari bezocht de VVD de
rioolwaterzuiveringsinstallatie in
Oijen. Een groep liberalen uit het
gebied van waterschap Aa & Maas
liet zich bijpraten over schoon en
duurzaam water. Aanwezig waren
onder andere Eerste Kamerlid
Reina de Bruijn (Oss), Provinciale
Statenlid Suzanne Otters (Vught),
Statenkandidaat Robert Janssen
('s-Hertogenbosch), waterwethou-
der Bart van de Hulsbeek (Sint-
Michielsgestel) en Waterschaps-
bestuurder Jack van der Dussen
(Bernheze).


Ytje van de Hulsbeek (Berlicum), eerste VVD-vrouw op de lijst voor het Waterschap Aa en Maas, was de organisator van het bezoek.

Waterschap Aa en Maas zuivert dagelijks voor ongeveer 750.000 inwoners het rioolwater en regelt dat de waterpeilen kloppen. Verder zorgt Aa en Maas ervoor dat de rivieren niet buiten hun oevers treden. Het waterschap beheert alleen al 110 kilometer dijk langs de Maas, grofweg van Venray tot voorbij Heusden.

Soms loopt de grens van een waterschap dwars door een gemeente. Berlicum en Middelrode bijvoorbeeld, maken onderdeel uit van waterschaap Aa en Maas, de andere kernen van de gemeente Sint-Michielsgestel vallen juist onder waterschap De Dommel. De waterschapsgrens loopt ook midden door Meierijstad.

De politici hebben bij Aa en Maas kennis gemaakt met twee grote uitdagingen voor de komende jaren. Het wordt steeds belangrijker om relatief schoon water, zoals regenwater, niet meer af te voeren naar de rioolzuivering. Dat kun je beter bergen in het gebied waar het valt om het in droge perioden te gebruiken.

Vooral het afgelopen jaar heeft iedereen kunnen meemaken wat extreme droogte voor de omgeving betekent. Een andere maatregel die mensen zelf kunnen treffen, is minder tegels in hun tuin en meer groen erin. Bomen houden water vast.

De andere uitdaging is rioolwater zo schoon mogelijk aanleveren bij de zuivering. Gebruikte en ongebruikte medicijnresten zijn een grote boosdoener. Ook gezuiverd water bevat nog medicijnresten die uiteindelijk in de rivieren terechtkomen. Daarom is het van belang om ongebruikte medicijnen maar ook de lege doordrukstrips in te leveren bij de apotheker. Dan komen ze niet in het riool terecht.

Tot slot werden de liberalen bijgepraat over de initiatieven die Aa en Maas neemt om zelf schone energie te gaan opwekken. In 2030 wil het waterschap energieneutraal werken. Dat wil zeggen dat het waterschap zonne- en windenergie gaat opwekken maar ook biogas gaat leveren aan enkele grote voedingsproducenten en brouwerijen in de regio.
OIJEN

Ytje van de Hulsbeek
Kandidaat #5 bij de waterschapsverkiezingen op 20-03-2019
Tel.: 06-42227265
Stuur me een mail