CAROLINE ANGEVAREN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
(Bron: Brabants Dagblad)

's-Hertogenbosch, 27 april 2017

Caroline Angevaren uit 's-Hertogenbosch,
sinds maart 2015 lid van het Algemeen
Bestuur van waterschap Aa en Maas, heeft
gisteren een koninklijke onderscheiding
ontvangen en is benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester
Rombouts reikte haar de versierselen uit.

Caroline Angevaren is werkzaam als sector-
hoofd Incidentenbestrijding van de Brandweer
Brabant-Noord. Voor de VVD was zij van 2002
tot 2006 lid van de Partijcommissie Sociale
Zaken. Deze commissie geeft het VVD-Hoofd-
bestuur en de fractieleden in de Eerste en
Tweede Kamer en in het Europees Parlement
gevraagd en ongevraagd advies.

Vanaf 1999 tot 2003 was Caroline lid van Pro-
vinciale Staten van Noord-Brabant, daarna was
zij tot 2006 burgerlid van de Raadscommissie
Sociale en Arbeidszaken in Cuijk.
Vervolgens is zij van 2006 tot en met 2015
raadslid van de gemeente Cuijk geweest. Als
waardering hiervoor ontving zij destijds de 'Cuijkse Stier'.

Tenslotte is Caroline sinds 2015 lid van de Raad van Toezicht van Signum in Breda (gericht op het primaire onderwijs, waarbij 23 basisscholen en 2 scholen speciaal onderwijs zijn aangesloten met in totaal 6400 leerlingen).

De VVD-fractie in het Algemeen en Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas feliciteet Caroline van harte met deze eervolle onderscheiding.

Johan van Miltenburg
Fractievoorzitter VVD Aa & Maas
Tel.: 073-6235311 / 06-53408572
Stuur me een mail