KENNISMAKING EN WERKBEZOEK BIJ WATERSCHAP
Grave, 9 april 2016

Op de zonnige zaterdagochtend van 9 april werd door de fractie van VVD Aa en Maas in
Grave een kennismakingsbijeenkomst gehouden. De ontvangst was in het stijlvolle
Arsenaal waar regio-historicus Henk Buijks heel beeldend de waterbouwkundige historie
toelichtte. Daarbij werd treffend ook een verband gelegd met de huidige inrichting van
het gebied. Al vanaf 1307 waren er waterwerken in het oosten van Brabant!


Na de presentatie is tijdens de wandeling naar gemaal van Sasse, onder begeleiding van wet-
houder Jeroen Joon, een toelichting gegeven op de ambities die Grave heeft. Er werd stil gestaan bij het bouwen
aan het water bij de nieuwe haven in plan Wisseveld. Ook zij ambities aangestipt om de historische beleving terug
te brengen in Grave.
AA EN MAAS IN GRAVE
Bij het gemaal van Sasse aangekomen gaven de gastheren Ad Hartjes en Piet van de Ven een boeiende toelich-
ting over het watersysteem van het gebied Raam en Hertogswetering. Er werd door deze vrijwilligers een rondlei-
ding verzorgd in het prachtig herstelde gemaal van Sasse waarbij ook de renovatie vakkundig werd beschreven.

Buiten werd door de aanwezigen een blik geworpen op de vistrap die bij de renovatie werd gemaakt. Daarmee is
op een stijlvolle manier een voor vismigratie noodzakelijke verbinding gemaakt tussen de Maas en het achterlig-
gende watersysteem van de Raam. Dus naast droge voeten heeft het waterschap ook aan herstel van het
natuurlijke systeem gedacht.
Na de bezichtiging werd, via de route van de Water Weetjes Wandeling, de terugtocht gelopen. Een bijzonder informatieve maar ook gezellige ochtend werd in het Arsenaal afgesloten. Organisatie, vrijwilligers en deelnemers bedankt voor de inbreng!

Voor iedereen die deze dag heeft gemist is het een aanbeveling om het gemaal te bezoeken. Het is deze komende periode elke laatste zaterdag van de maand geopend voor bezoekers! Ook de nabijgelegen kazematten zijn dan
voor publiek toegankelijk.

William de Kleijn
Dagelijks Bestuur Aa & Maas (VVD)
Tel.: 0486-464662 / 06-55686559
Stuur me een mail

Namens de fractie: Johan van Miltenburg
Fractievoorzitter VVD Aa & Maas
Tel.: 073-6235311 / 06-53408572
Stuur ons een mail