EN OF DE VVD KOERS HOUDT...
's-Hertogenbosch, 19 maart 2015

En hoe! Als de voorlopige uitslag zal zijn omgezet in een definitieve en er verandert, althans voor de VVD, niets dan komen we met vier zetels terug in het Algemeen en - naar ik van harte hoop - ook in het Dagelijks Bestuur van ons waterschap.
Hartelijk dank voor uw stem!!


De voorlopige uitslag ziet er, vertaald naar zetels als volgt uit:

CDA
Water Natuurlijk
VVD
Algemene Waterschapspartij
PvdA
50Plus

De VVD-fractie gaat er hard aan werken om met haar prachtige programma te gaan zorgen voor schoon, veilig en betaalbaar water in het stroomgebied van onze Aa (en Raam, en Hertogswetering, en Leijgraaf, en alle andere waterwegen in ons stroomgebied). En daarbij voorkomen dat allerlei niet of minder ter zake doende zaken uit uw beurs moeten worden betaald. Wij blijven voor Ú aan de slag.

7
6
4
2
2
2

William de Kleijn
Lijsttrekker VVD Aa & Maas
Tel.: 0486-464662 / 06-55686559
Stuur me een mail