WATERKWALITEIT
's-Hertogenbosch, 24 februari 2015

Het watersysteem bestaat uit oppervlaktewater, grondwater en waterbodems, oevers en kunstwerken zoals stuwen. Het watersysteem is er voor landbouw, industrie, maar ook voor natuur en recreatie. De Brabantse VVD is uitgesproken voorstander van integraal waterbeheer, waarbij waterkwaliteit en kwantiteit in één hand zijn. Door samenwerking worden gemeenschappelijke doelen bereikt, de doelen meer gewaardeerd en gezamenlijk kosten bespaard.

Waterkwaliteit
De Brabantse VVD is voor een brede samenwerking met andere overheden en organisaties als het over de afvalwaterketen (rioolzuivering, oppervlaktewater en drinkwater) gaat. Bij voorkeur wordt verontreiniging bij de bron aangepakt. Ook is er aandacht voor blauwalg en botulisme.

Afgelopen jaren is die waterkwaliteit flink verbeterd en deze kwaliteitsverbetering mag doorgezet worden. Met het oog op functionaliteit hoeft het water in de Brabantse rivieren en sloten echter niet van drinkwaterkwaliteit te zijn. Door ook in te spelen op de verduurzaming van de landbouw en ook de natuurlijke processen te benutten kunnen, in de tijd, substantiële kosten worden bespaard. Voor de Brabantse VVD zijn de begrippen haalbaar en betaalbaarheid leidend.

Johan van Miltenburg
Fractievoorzitter VVD Aa & Maas
Tel.: 073-6235311 / 06-53408572
Stuur me een mail