ECONOMIE EN LANDBOUW
's-Hertogenbosch, 27 februari 2015

Een goed watersysteem is een voorwaarde voor een gezonde regionale economie. Dit geldt zeker voor de land- en tuinbouw die een wezenlijke bijdrage leveren aan onze Brabantse werkgelegenheid. Waterschappen kunnen deze sector ondersteunen door hun kerntaak goed in te vullen en zorg te dragen voor een op het grondgebruik afgestemd kwaliteits- en peilbeheer.

Een goed voorbeeld daarvan is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Hierbij wordt de landbouw als een belangrijke partner gezien die wel haar verantwoordelijkheid neemt op het gebied van verduurzaming.

Waterschappen kunnen ook op een andere manier dienstbaar zijn aan de Brabantse economie. De investerings-programma's van de waterschappen leveren een belangrijke bijdrage aan de regionale werkgelegenheid. De Brabantse VVD vindt dat waterschappen bij hun taakuitoefening een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben op het gebied van duurzaamheid en (sociale en technische) innovatie. Deze kunnen hand in hand gaan zonder dat dit extra geld kost. Bij alle initiatieven is economische haalbaarheid het uitgangspunt. De opbrengst van dergelijke initiatieven kan een bijdrage leveren bij het beperken van belastingen.

Johan van Miltenburg
Fractievoorzitter VVD Aa & Maas
Tel.: 073-6235311 / 06-53408572
Stuur me een mail