IN MEMORIAM PIET KEIJZERS
Someren, 8 september 2010

Tot onze ontsteltenis bereikte ons het bericht dat Piet Keijzers, lid van de Regionale
Commissie Boven-Aa en penningmeester van de VVD-regio Zuidoost Brabant, op 7 sept. jl.
plotseling is overleden in de leeftijd van 69 jaar.

Piet, die op 25 mei 1998 werd benoemd in het bestuur van de Ondercentrale in onze
buurregio en na de waterschapsverkiezingen vanaf januari 2009 mede zijn stempel drukte
op het regionale 'waterbeleid' in grote delen van onze provincie, heeft zich in de
achterliggende jaren doen kennen als een bescheiden, aimabele collega.

Politiek was hij daarnaast ook nog actief in de gemeente Someren en toonde hij grote interesse in de gang van zaken binnen de VVD in het algemeen.

Wij zullen hem in onze kring ten zeerste missen.

Beroepshalve was Piet werkzaam bij de gemeenten Maarheeze en Bakel (vóór de herindelingen), resp. als hoofd financiën en gemeentesecretaris.

De uitvaartplechtigheid zal zaterdag 11 september a.s om 10.30 uur plaatsvinden in de parochiekerk van Sint Genoveva, Sint Genovevastraat te Breugel. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op begraafplaats Wolfswinkel, Planetenlaan te Son.

Tenslotte wensen wij zijn echtgenote, kinderen en overige familie van harte sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.