EERST BESTAAND BELEID UITVOEREN ALVORENS
Helmond, 14 november 2008

Tijdens een werkbezoek op uitnodiging van wethouder Biemans uit Laarbeek heeft Ellen Niessen, kandidaat nr. 3 voor de VVD  een aantal projecten in uitvoering bezocht. Het is van groot belang dat de taken die er nu voor het waterschap liggen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Het waterschap dient zich te concentreren op waterkwaliteit, waterkwantiteit en veiligheid.

De VVD is er fel tegenstander van dat het Waterschap zich oneigenlijke taken toebedeeld die in feite niet thuis horen bij een waterschap en die tot onnodige belastingverhoging leidden. Voorbeelden daarvan zijn het financieren van ontwikkelingsprojecten in de derde wereld of het aankopen van grond voor de inrichting van natuurgebieden. Deze taken behoren volgens haar op rijksniveau en niet op regionaal niveau uitgevoerd te worden.

In de gemeente Laarbeek zijn de ontwikkeling van
de Goorloopzone en de verbouwing van "sluis 6"
de meest belangrijke taken waar het waterschap
zich voor in dient te zetten. Met de ontwikkeling
van de Goorloopzone wordt de waterbergings
capaciteit van de omgeving gecombineerd met het
aanleggen van een ecologische verbindingszone.
Hierdoor zal voor de bewoners van Laarbeek en
Helmond een mooi stuk recreatiegebied worden
gecreëerd. Door het combineren van de functies
veiligheid, natuur en recreatie kunnen de kosten
voor dergelijke projecten gespreid en daarmee
sneller uitgevoerd worden.

Ook de waterzuivering en de toetsing van de ge-
meentelijke rioolplannen behoren tot de kerntaken
van het waterschap en vormen daarmee een belangrijke schakel in de keten van veiligheid en volksgezondheid.
NIEUWE PROJECTEN AAN TE NEMEN

Ellen Niessen
Kandidaat #3 VVD-lijst Aa & Maas
Tel.: 0492-516531
Stuur me een mail
Op bezoek in Aarle-Rixtel, in gesprek met wethouder Boemans