HET WATER IN HELMOND, DE GOORLOOP
Helmond, 14 november 2008

De aanwezigheid van water draagt in sterke mate bij aan de sfeer van een stad. Zo kan een riviertje, vijver of singel het straatbeeld verlevendigen en daarmee aantrekkelijker worden voor bewoners en bezoekers. Ook biedt water recreatiemogelijkheden waar in toenemende mate belang aan wordt gehecht. Voor Helmond redenen genoeg om het water weer terug te brengen in de stad. Een goede samenwerking tussen gemeente en Waterschap is daarbij van belang. Samen met Waterschap Aa en Maas gaat de gemeente vorm geven aan het project "De Goorloopzone".

Hierbij zal de Goorloop weer prominent zijn herintrede doen in Helmond West. Een uitdagend plan dat bijdraagt tot de stedelijke veiligheid voor wateroverlast, natuur en water een plaats biedt in de stad en daardoor tevens ruimte creëert voor stedelijk groen en recreatiemogelijkheden.
Het waterschap Aa en Maas heeft vanuit de nationale overheid de opdracht om in het kader van de klimaatveranderingen maatregelen te treffen tegen wateroverlast. Methodes die hiervoor van toepassing zijn is het laten meanderen (kronkelen) van beken en rivieren en het aanleggen van waterbergingsgebieden. In Helmond komt hiervoor ondermeer de Goorloop in aanmerking.

Het herinrichten van het riviertje is een kostbare zaak, met name het gedeelte tussen de Europaweg en Heeklaan waar de bebouwing dicht is en herplaatsing van Houthandel Van Raaymakers noodzakelijk. Naast de waterbergingsfunctie zal de Goorloopzone namelijk ook als ecologische verbindingszone dienst gaan doen. Op de 50 meter brede strook kunnen dieren zich dan van het ene naar het andere natuurgebied verplaatsen,
van de Warande naar het Groot Goor.
Door het combineren van functies (wonen, stadspark en waterberging) kan een breder financieel draagvlak worden gecreëerd waardoor het project Goorloopzone betaalbaar en uitvoerbaar wordt. De herstructurering van Helmond West biedt de gemeente in stedebouwkundig opzicht kansen om het water en groen volop te benutten als stedelijk park en waar men bijvoorbeeld voor “wonen aan water” ruimte kan reserveren. Gemeente en Waterschap trekken schouder aan schouder op om voor dit omvangrijke plan subsidies in Brussel, Den Haag en Provincie te werven. Kortom, er staat weer een mooi plan in Helmond aan te komen!

Ellen Niessen
Kandidaat #3 VVD-lijst Aa & Maas
Tel.: 0492-516531
Stuur me een mail
Ellen Niessen in gesprek met Jan Keijzer van het Waterschap Aa & Maas