HET WATER MOET OOK DEZE KANT OP STROMEN
(Artikel overgenomen uit de Graafse Courant)

Grave, 22 oktober 2008

Iedereen kent het belang van water maar lang niet iedereen weet hoe belangrijk Waterschappen voor de maatschappij zijn. Eva Eigenhuijsen (27) weet dat wel en wil als Graafs VVD-lid zich de komende vier jaar inzetten voor een solide financieel beheer, goede veiligheid en een schoon watermilieu. In november zijn opnieuw de Waterschapsverkiezingen en Eva maakt goede kans om gekozen te worden.

Elke vier jaar worden de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Aa & Maas opnieuw gekozen. Standaard bemannen organisaties als ZLTO en KvK acht van de dertig beschikbare zetels. De overige 22 zetels worden verdeeld over de verkiesbare partijen. Dit jaar hebben de PvdA, het CDA, de Algemene Waterschapspartij, Water Natuurlijk en de VVD zich verkiesbaar gesteld. Eva Eigenhuijsen is een van de weinige Graafse vertegenwoordigers die een goed uitzicht heeft op een plaats in het algemeen bestuur.

"Als de VVD het goed doet in de verkiezingen
en ik lid word van het Waterschap dan zal ik mijn
expertise over het water in het Land van Cuijk
goed kunnen inzetten. Het Waterschap Aa en
Maas bestrijkt een groot gebied van Drunen tot
aan ’s-Hertogenbosch en van Veghel naar Oss en
Helmond. Het is onmogelijk om het totale gebied
goed te kennen. Ik ben hier bekend, dus ik zal er
alles aan doen om de waterkennis deze kant op
te laten stromen", zegt ze.

De Milieutechnicus heeft al enkele jaren ervaring
met water. Vijf jaar is zij werkzaam geweest als
Adviseur Waterkwaliteit voor het Waterschap De
Dommel. Tegenwoordig voorziet zij als Adviseur
Water werkzaam bij een ingenieursbureau in
Eindhoven gemeenten en waterschappen van
gedegen adviezen op het brede vakgebied van
waterbeheer. Volgens haar brengt ze met haar persoon niet alleen diversiteit (de meeste leden zijn man en boven de 45 jaar oud red.) maar ook expertise in de groep. "De meerderheid is politiek erg sterk onderlegd. Ik ben dat nog niet maar ik heb weer wel de inhoudelijke kennis in huis die de meesten niet hebben. Ik denk dat ik een goede aanwinst zal zijn", vervolgt ze.

Als afgevaardigde van de VVD wil Eva zich voornamelijk gaan inzetten op een gedegen financieel beheer. Waterschap Aa & Maas heeft jaarlijks 89 miljoen euro te besteden en met dit geld moet goed worden omgesprongen, vindt zij. "Het overgrote deel wordt besteed aan de rioolwaterzuiveringen. Dit proces is het meest kostbaar. Daarnaast is het van belang dat er een goed onderhoud en afwatering van het gebied plaatsvindt. We zullen ook in de toekomst moeten zorgen dat de dijken hun werk goed blijven doen. Veiligheid heeft de VVD hoog in het vaandel staan. Net als dat we binnen de gestelde termijn de Europese doelen voor waterkwaliteit willen halen. Ook staat de VVD voor de juiste waterkwaliteit voor flora en fauna in het gebied. Het lijkt tegenstrijdig maar een goed financieel beheer schept juist ruimte voor kwalitatief schoon water. Dat is wat we willen."

"Menig inwoner heeft totaal geen benul van wat een waterschap kan betekenen voor de gemeenschap. Dat is ook een van de redenen waarom de opkomst van de stemmers nooit hoger is dan 25%. Dat is te weinig. Ik hoop dan ook dat men inziet dat we meer doen dan alleen belasting van de burgers vragen en dat het Waterschap een erg belangrijke functie heeft, voor het buitengebied maar vooral ook voor de steden. Ik roep dan ook iedereen op om te gaan stemmen in november. Het is niet moeilijk en het kost weinig tijd. Het enige wat je hoeft te doen is het stembiljet invullen en op de post doen", aldus Eva Eigenhuijsen. Meer informatie vindt u elders op deze website of op http://www.water.nl/waterschapsverkiezingen.htm.