HET VVD PROGRAMMA VOOR DE WATERSCHAPS
's-Hertogenbosch, 27 mei 2008

Nederland - De Lage Landen - en water vormen een twee-eenheid, vanzelfsprekend! De Nederlander verwacht dat water aanwezig en beschikbaar is. Voor de dagelijkse hygiëne, het besproeien van de planten en gewassen maar ook voor bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding.

Aan de ander kant verwacht de burger dat er geen overlast is vanwege overstromende rioleringen, dat er geen gaten in de dijk vallen, waterlopen en beken met schoon water zijn gevuld, en dat natuurlijk zwemwater en viswater schoon is. En de Brabantse burger heeft deze verwachting zeker ook!

Klik op deze link om het gehele verkiezingsprogramma voor de drie Brabantse waterschappen (Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel) te downloaden.
VERKIEZINGEN 2008 IS VASTGESTELD

Johan van Miltenburg
Lijsttrekker VVD Aa & Maas
Tel.: 073-6235311 / 06-53408572
Stuur me een mail