FRACTIEBERAAD VVD AA & MAAS
Als fractie houdt de VVD telkens voorafgaande aan de vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) en de Functionele Commissies onderling beraad. Maar we willen ook uitdrukkelijk met geïnteresseerde burgers in contact komen en blijven en met hen díé onderwerpen bespreken, die op de eerstvolgende vergadering(en) aan bod komen.

U kunt dit fractieberaad dan ook als publiek toegankelijk beschouwen met dien verstande, dat we wel graag vooraf uw aanmelding per mail ontvangen.

Het beraad wordt, tenzij in de agenda anders is aangegeven gehouden in het Waterschapshuis kamer BG 0.12. Het adres van het Waterschapshuis is Pettelaarpark 70 te 5216 PP 's-Hertogenbosch.

Johan van Miltenburg
Fractievoorzitter VVD Aa & Maas
Tel.: 073-6235311 / 06-53408572
Stuur me een mail