WILLIAM DE KLEIJN
Lid van het Dagelijks Bestuur (DB)
Adres:


Contact:
Wieleweike 6
5373 ER Herpen (Oss)
: 0486-464662
: 06-55686559

Portefeuille van William de Kleijn:

- 4e Loco-dijkgraaf
- Stedelijk water
- Inrichting, beheer en onderhoud waterkeringen + Keur, legger en beheerregister
- Vergunningverlening waterkeringen
- Vergunningverlening Waterwet en rwzi's
- Akkerrandenbeheer
- Schadeafhandeling
- Schouwvoering
- Legger en beheerregister waterkeringen
- Handhavingsbeleid m.b.t. de keur voor waterkeringen
- Watertoets ruimtelijke plannen
- Beleidsontwikkeling blauwe diensten
- Deltaplan agrarisch waterbeheer (DAW)
- Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
- Duurzaam bodembeheer, inclusief Schaliegas
- Regioportefeuille RaamTel.
GSM
E-mail : klik hier