RICK FAAS
Commissielid
Adres:


Contact:
Vondellaan 141
5421 PT Gemert
: 0492-362354
: 06-13808782

Portefeuille van Rick Faas:

- Lid Regionale Commissie Beneden Aa

Wat achtergrondinformatie van Rick Faas:

De laatste zes jaar heb ik als commissielid veel mogen leren tijdens de commissievergaderingen en vooral de veldbezoeken waren zeer informatief. Zo heb ik geleerd wat het waterschap inhield, o.m. het regelen van waterstanden voor de vele lopen die ons gebied Aa en Maas rijk is. Maar ook het belang om het grondwaterpeil goed op niveau houden. Dit is voor de agrarische sector van groot belang om haar productie in de akkerbouw zo rendabel mogelijk te maken.

Tijdens mijn periode is door het waterschap Aa en Maas ook veel aan de natuur gewerkt. Als voorbeeld noem ik de Peelse - en de Kaweische Loop; deze liggen direct in mijn woonomgeving. Maar ook andere natuurlijke aanpassingen zijn de revue gepasseerd. Door het meanderen van diverse waterlopen bijv. worden deze weer in hun oorspronkelijke bedding terug gebracht. Dit vond ik een bijzondere mooie bijkomstigheid als commissielid van Aa en Maas. Het is zeker de moeite waard voor onze inwoners en toeristen om dit ook te bewonderen. Per slot van rekening maken deze vele lopen en vennen het bijzondere (mooie) landschapsbeeld van onze Peel.

Veiligheid is een van de belangrijkste taken en is dan ook een kerntaak van het waterschap. Onafgebroken wordt aan deze veiligheid gewerkt om overstromingen te voorkomen. Ook het zuiveren van afvalwater is een van de taken die onder het waterschap valt; schoon water is gezond water en dat moeten wij zo houden. Daarom verheug ik mij dit werk nog eens vier jaar te mogen doen voor de inwoners van waterschap Aa en Maas.Tel.
GSM
E-mail : klik hier