NIEUWSARCHIEF VVD AA & MAAS (2018 EN EERDER)

4 dec 2018 - Kandidatenlijst Waterschapsverkiezingen 2019 vastgesteld
Op 26 november 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering van de VVD-regio Zuid Nederland, meer in het bijzonder van het werkgebied van waterschap Aa & Maas in Brabant, de kandidatenlijst voor de Waterschaps-verkiezingen van 20 maart 2019 vastgesteld. Er is weer een goede balans gevonden voor wat betreft.....
Lees verder »

16 nov 2018 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2019
Het is al eerder opgemerkt, vandaag stellen we de laatste begroting van deze periode vast. In deze beschouwin-
gen loop ik eerst de verschillende programma’s langs, vervolgens enkele opmerkingen over de financiën van deze begroting en tot slot nog wat over de doorkijk naar de volgende periode: wat geven we hiermee door aan onze.....
Lees verder »

5 okt 2018 - Energietransitie
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand
filmpje het statement van VVD-Statenleden Tim Kouthoofd (woordvoerder Ruimte) en Peter Portheine.....
Lees verder »

7 jul 2018 - Concept lange termijn kostenontwikkeling
Betreft agendapunt 9J van de AB-vergadering van gisteravond. Om maar met de deur in huis te vallen: de VVD-fractie is van mening dat dit document niet kán en niet moet worden uitgewerkt als input voor het overdrachts-document voor het nieuwe bestuur, een nieuw bestuursakkoord 2019-2023 en/of het nieuwe Waterbeheerpro-.....
Lees verder »

6 jul 2018 - Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2018
Deze voorjaarsnota is, zoals het hoort, in de commissies uitgebreid besproken en verschillende vragen van ver-schillende fracties zijn in het adviseringsoverzicht en enkele memo’s door het DB beantwoord. Daarvoor onze dank. Ik feliciteer de fractie van 50plus omdat enkele opmerkingen van collega Van Orsouw er voor gezorgd hebben.....
Lees verder »

26 mei 2018 - Geslaagd Voorjaarscongres
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken aankijkt. Dat de VVD is gestart als actiepartij tegen de gevestigde orde, maar dat het liberalisme nu de leidende stroming.....
Lees verder »

Naar archief 2017 en eerder »»