25-01-2019  11.30u

25-01-2019  14.00u

26-01-2019  16.45u

30-01-2019  19.00u

31-01-2019  09.30u

31-01-2019  13.30u

31-01-2019  17.00u

01-02-2019  09.00u

22-02-2019  11.30u

22-02-2019  14.00u

20-03-2019  07.30u

23-05-2019  07.30u

14-06-2019  17.00u

15-06-2019  10.00u

Fractieberaad
Locatie: Waterschapshuis, kamer BG 0.12
Vergadering Algemeen Bestuur Aa en Maas (Thema)
(agenda en stukken)  ¹)
Nieuwjaarsreceptie VVD-Regio Zuid (tevens dag van de Lokale Netwerken)
Locatie: CC Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1 te 5051 RJ Goirle
Lezing Water and Peace, georganiseerd door het Thematisch Netwerk Internationaal
Locatie: Carlton Ambassador Hotel, Sophialaan 2 te 2514 JP Den Haag
Openbare commissievergadering Watersysteembeheer
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare commissievergadering Emissiebeheer
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare commissievergadering Algemene en Financiële Zaken
(agenda en stukken)  ¹)
Bijeenkomst Regionale Commissie Raam
Bijwonen? Bel of mail Carolien Angevaren
Fractieberaad
Locatie: Waterschapshuis, kamer BG 0.12
Vergadering Algemeen Bestuur Aa en Maas
(agenda en stukken)  ¹)
Verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschap Aa & Maas
Locatie: zie de u toegezonden formulieren
Verkiezingen voor het Europees Parlement
Locatie: zie het u toegezonden formulier
Voorjaarscongres VVD (dag 1)
Nadere informatie volgt
Voorjaarscongres VVD (dag 2)
Nadere informatie volgt


¹) U moet zelf doorklikken op de juiste datum in het overzicht van Aa & Maas.
AGENDA VVD-FRACTIE AA EN MAAS
DATUM EN TIJD______________________________________________________________________________
ACTIVITEIT