28-09-2018  11.30u

28-09-2018  14.00u

06-10-2018  10.00u

12-10-2018  11.30u

12-10-2018  14.00u

23-10-2018  19.30u

25-10-2018  09.30u

25-10-2018  13.30u

25-10-2018  17.00u

27-10-2018  10.00u

27-10-2018  11.00u

02-11-2018  13.30u

09-11-2018  09.00u

09-11-2018  13.30u

16-11-2018  11.30u

16-11-2018  14.00u

20-11-2018  19.30u

22-11-2018  09.30u

22-11-2018  13.30u

22-11-2018  17.00u

23-11-2018  13.30u

24-11-2018  10.00u

26-11-2018  20.00u

29-11-2018  20.00u

08-12-2018  10.00u

14-12-2018  11.30u

14-12-2018  14.00u

26-01-2019    n.n.b.

20-03-2019  07.30u

23-05-2019  07.30u

Fractieberaad  ²)
Locatie: Waterschapshuis, kamer BG 0.12
Vergadering Algemeen Bestuur Aa en Maas (Themabijeenkomst)
(agenda en stukken)  ¹)
Opleiding en Training: Debattechniek II
Locatie: Partycentrum Den Heuvel te Mierlo
Fractieberaad
Locatie: Waterschapshuis, kamer BG 0.12
Vergadering Algemeen Bestuur Aa en Maas
(agenda en stukken)  ¹)
Fractieberaad
Locatie: Waterschapshuis, kamer BG 0.12
Openbare commissievergadering Watersysteembeheer (Begroting 2019)
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare commissievergadering Emissiebeheer (Begroting 2019)
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare commissievergadering Algemene en Financiële Zaken (Begroting 2019)
(agenda en stukken)  ¹)
Najaars-ALV van de VVD-Regio Zuid
Locatie: Dongen (nadere details volgen)
ALV-2 VVD-Regio Zuid (Verkiezingsprogramma en groslijsten WS en PS)
Locatie: Dongen (nadere details volgen)
Bijeenkomst Regionale Commissie Beneden Aa
Bijwonen? Bel of mail Jack van der Dussen
Bijeenkomst Regionale Commissie Raam
Bijwonen? Bel of mail Carolien Angevaren
Bijeenkomst Regionale Commissie Boven Aa
Bijwonen? Bel of mail Johan van Miltenburg
Fractieberaad
Locatie: Waterschapshuis, kamer BG 0.12
Vergadering Algemeen Bestuur Aa en Maas (Vaststelling Begroting 2019)
(agenda en stukken)  ¹)
Fractieberaad
Locatie: Waterschapshuis, kamer BG 0.12
Openbare commissievergadering Watersysteembeheer
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare commissievergadering Emissiebeheer
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare commissievergadering Algemene en Financiële Zaken
(agenda en stukken)  ¹)
Bijeenkomst Regionale Commissie Hertogswetering
Bijwonen? Bel of mail Johan van Miltenburg
Najaarscongres VVD
Locatie: 1931 Congrescentrum, Oude Engelenseweg 1 te 5222 AA 's-Hertogenbosch
ALV-3a Regio Zuid (Vaststellen Kieslijst waterschap Aa en Maas)
Locatie: MFA Het Klooster, Past. Clercxstraat 50-52 te 5465 RJ Zijtaart
ALV-3b Regio Zuid (Vaststellen Kieslijst Prov. Staten Noord-Brabant)
Locatie: CC Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1 te 5051 RJ Goirle
VVD Brabantdag georganiseerd door de VVD Statenfractie
Locatie: Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 5216 TV 's-Hertogenbosch
Fractieberaad
Locatie: Waterschapshuis, kamer BG 0.12
Vergadering Algemeen Bestuur Aa en Maas
(agenda en stukken)  ¹)
Nieuwjaarsreceptie VVD-Regio Zuid (tevens dag van de Lokale Netwerken)
Locatie: CC Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1 te 5051 RJ Goirle
Verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschap Aa & Maas
Locatie: zie de u toegezonden formulieren
Verkiezingen voor het Europees Parlement
Locatie: zie het u toegezonden formulier


¹) U moet zelf doorklikken op de juiste datum in het overzicht van Aa & Maas.
²) Onder voorbehoud.
AGENDA VVD-FRACTIE AA EN MAAS
DATUM EN TIJD______________________________________________________________________________
ACTIVITEIT