27-03-2019  14.00u

28-03-2019  14.00u

29-03-2019  13.30u

12-04-2019  14.00u

19-04-2019  11.30u

19-04-2019  14.00u

10-05-2019  14.00u

10-05-2019  11.30u

16-05-2019  09.30u

16-05-2019  13.30u

16-05-2019  17.00u

23-05-2019  07.30u

24-05-2019  13.30u

07-06-2019  09.00u

07-06-2019  11.30u

07-06-2019  14.00u

13-06-2019  09.30u

13-06-2019  13.30u

13-06-2019  17.00u

14-06-2019  17.00u

15-06-2019  10.00u

21-06-2019  13.30u

28-06-2019  13.30u

05-07-2019  11.30u

05-07-2019  14.00u

Vergadering Algemeen Bestuur Aa en Maas (Afscheid oude Bestuur)
(agenda en stukken)  ¹)
Vergadering Algemeen Bestuur Aa en Maas (Benoeming/beëdiging nieuw Bestuur)
(agenda en stukken)  ¹)
Bijeenkomst Regionale Commissie Boven Aa
Bijwonen? Bel of mail met (wordt later bekendgemaakt)
Vergadering Algemeen Bestuur Aa en Maas (Themabijeenkomst)
(agenda en stukken)  ¹)
Fractieberaad
Locatie: Waterschapshuis, kamer BG 0.12
Vergadering Algemeen Bestuur Aa en Maas
(agenda en stukken)  ¹)
Fractieberaad
Locatie: Waterschapshuis, kamer BG 0.12
Vergadering Algemeen Bestuur Aa en Maas
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare commissievergadering Watersysteembeheer
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare commissievergadering Emissiebeheer
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare commissievergadering Algemene en Financiële Zaken
(agenda en stukken)  ¹)
Verkiezingen voor het Europees Parlement
Locatie: zie het u toegezonden formulier
Bijeenkomst Regionale Commissie Beneden Aa
Bijwonen? Bel of mail met (wordt later bekendgemaakt)
Bijeenkomst Regionale Commissie Raam
Bijwonen? Bel of mail met (wordt later bekendgemaakt)
Fractieberaad
Locatie: Waterschapshuis, kamer BG 0.12
Vergadering Algemeen Bestuur Aa en Maas (Vaststelling Jaarrekening 2018)
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare commissievergadering Watersysteembeheer
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare commissievergadering Emissiebeheer
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare commissievergadering Algemene en Financiële Zaken
(agenda en stukken)  ¹)
Voorjaarscongres VVD (dag 1)
Nadere informatie volgt
Voorjaarscongres VVD (dag 2)
Nadere informatie volgt
Bijeenkomst Regionale Commissie Boven Aa
Bijwonen? Bel of mail met (wordt later bekendgemaakt)
Bijeenkomst Regionale Commissie Hertogswetering
Bijwonen? Bel of mail met (wordt later bekendgemaakt)
Fractieberaad
Locatie: Waterschapshuis, kamer BG 0.12
Vergadering Algemeen Bestuur Aa en Maas (Voorjaarsnota 2020 e.v. jaren)
(agenda en stukken)  ¹)


¹) U moet zelf doorklikken op de juiste datum in het overzicht van Aa & Maas.
AGENDA VVD-FRACTIE AA EN MAAS
DATUM EN TIJD______________________________________________________________________________
ACTIVITEIT