21-01-2020  19.30u

23-01-2020  18.00u

24-01-2020  14.00u

28-01-2020  19.30u

30-01-2020  09.30u

30-01-2020  13.30u

30-01-2020  17.30u

18-02-2020  19.30u

21-02-2020  14.00u

06-03-2020  13.30u

13-03-2020  13.30u

17-03-2020  19.30u

19-03-2020  09.30u

19-03-2020  13.30u

19-03-2020  17.30u

20-03-2020  09.00u

07-04-2020  19.30u

10-04-2020  14.00u

06-06-2020  10.00u

Fractievergadering ter voorbereiding van de aanstaande AB-vergadering
Locatie: Kanarie 29 te Boxmeer (vooraf aanmelden)
Hoe ontwikkelen zorguitgaven zich in nieuwe kabinetsperiode?
Locatie: VVD-Algemeen Secretariaat, Mauritskade 21 in Den Haag
Vergadering Algemeen Bestuur (Themabijeenkomst en vaststelling belastingtarief)
(agenda en stukken)  ¹)
Fractievergadering ter voorbereiding van de aanstaande commissie-cyclus
Locatie: Waterschapshuis, Pettelaarspark 70 te 's-Hertogenbosch (vooraf aanmelden)
Openbare commissievergadering Watersysteembeheer
(agenda en stukken)
Openbare commissievergadering Emissiebeheer
(agenda en stukken)
Openbare commissievergadering Algemene en Financiële Zaken
(agenda en stukken)
Fractievergadering ter voorbereiding van de aanstaande AB-vergadering
Locatie: Wieleweike 6 te Herpen (vooraf aanmelden)
Vergadering Algemeen Bestuur
(agenda en stukken)
Bijeenkomst Regionale Commissie Boven Aa
(agenda en stukken)
Bijeenkomst Regionale Commissie Hertogswetering
(agenda en stukken)
Fractievergadering ter voorbereiding van de aanstaande commissie-cyclus
Locatie: Waterschapshuis, Pettelaarspark 70 te 's-Hertogenbosch (vooraf aanmelden)
Openbare commissievergadering Watersysteembeheer
(agenda en stukken)
Openbare commissievergadering Emissiebeheer
(agenda en stukken)
Openbare commissievergadering Algemene en Financiële Zaken
(agenda en stukken)
Bijeenkomst Regionale Commissie Raam
(agenda en stukken)
Fractievergadering ter voorbereiding van de aanstaande AB-vergadering
Locatie: Adenauerlaan 84 te Vlijmen (vooraf aanmelden)
Vergadering Algemeen Bestuur
(agenda en stukken)
VVD Voorjaarscongres
Locatie: n.n.b.


¹) Agenda nog niet gepubliceerd door het waterschap.
AGENDA VVD-FRACTIE AA EN MAAS
DATUM EN TIJD______________________________________________________________________________
ACTIVITEIT