27-10-2020  19.30u

29-10-2020  09.30u

29-10-2020  13.30u

29-10-2020  17.30u

06-11-2020  09.00u

06-11-2020  13.30u

17-11-2020  19.30u

20-11-2020  10.30u

24-11-2020  19.30u

26-11-2020  09.30u

26-11-2020  13.30u

26-11-2020  17.30u

27-11-2020  13.30u

15-12-2020  19.30u

18-12-2020  14.00u

17-03-2021  07.30u

Fractievergadering ter voorbereiding van de aanstaande commissie-cyclus
Locatie: Waterschapshuis, Pettelaarspark 70 te 's-Hertogenbosch (vooraf aanmelden)
Openbare Commissievergadering Watersysteembeheer
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Emissiebeheer
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Algemene en Financiële Zaken
(agenda en stukken)
Bijeenkomst Regionale Commissie Raam
(agenda en stukken)
Bijeenkomst Regionale Commissie Boven Aa
(agenda en stukken)
Fractievergadering ter voorbereiding van de aanstaande AB-vergadering
Locatie: Hoogstraat 51/a te Berlicum (vooraf aanmelden)
Openbare Vergadering Algemeen Bestuur (vaststelling Begroting 2021)
(agenda en stukken)
Fractievergadering ter voorbereiding van de aanstaande commissie-cyclus
Locatie: Waterschapshuis, Pettelaarspark 70 te 's-Hertogenbosch (vooraf aanmelden)
Openbare Commissievergadering Watersysteembeheer
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Emissiebeheer
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Algemene en Financiële Zaken
(agenda en stukken)
Bijeenkomst Regionale Commissie Hertogswetering
(agenda en stukken)
Fractievergadering ter voorbereiding van de aanstaande AB-vergadering
Locatie: Loosbroekseweg 68 te Nistelrode (vooraf aanmelden)
Openbare Vergadering Algemeen Bestuur
(agenda en stukken)
U kunt uw stem voor de Tweede Kamer uitbrengen tot 21.00 uur ¹)
Locatie: op een stembureau in uw gemeente


*) Let op: Covid-19 maatregelen wellicht (nog) deels van toepassing.
¹) Technische wijzigingen i.v.m. de coronacrisis voorbehouden.
AGENDA VVD-FRACTIE AA EN MAAS
DATUM EN TIJD
ACTIVITEIT / EVENEMENT *)