15-09-2020  19.30u

17-09-2020  09.30u

17-09-2020  13.30u

17-09-2020  17.30u

06-10-2020  19.30u

09-10-2020  14.00u

27-10-2020  19.30u

29-10-2020  09.30u

29-10-2020  13.30u

29-10-2020  17.30u

06-11-2020  09.00u

06-11-2020  13.30u

17-11-2020  19.30u

20-11-2020  10.30u

24-11-2020  19.30u

26-11-2020  09.30u

26-11-2020  13.30u

26-11-2020  17.30u

27-11-2020  13.30u

12-12-2020    n.n.b.

15-12-2020  19.30u

18-12-2020  14.00u

Fractievergadering ter voorbereiding van de aanstaande commissie-cyclus
Locatie: Waterschapshuis, Pettelaarspark 70 te 's-Hertogenbosch (vooraf aanmelden)
Openbare Commissievergadering Watersysteembeheer
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Emissiebeheer
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Algemene en Financiële Zaken
(agenda en stukken)
Fractievergadering ter voorbereiding van de aanstaande AB-vergadering
Locatie: Adenauerlaan 84 te Vlijmen (vooraf aanmelden)
Openbare Vergadering Algemeen Bestuur
(agenda en stukken)
Fractievergadering ter voorbereiding van de aanstaande commissie-cyclus
Locatie: Waterschapshuis, Pettelaarspark 70 te 's-Hertogenbosch (vooraf aanmelden)
Openbare Commissievergadering Watersysteembeheer
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Emissiebeheer
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Algemene en Financiële Zaken
(agenda en stukken)
Bijeenkomst Regionale Commissie Raam
(agenda en stukken)
Bijeenkomst Regionale Commissie Boven Aa
(agenda en stukken)
Fractievergadering ter voorbereiding van de aanstaande AB-vergadering
Locatie: Hoogstraat 51/a te Berlicum (vooraf aanmelden)
Openbare Vergadering Algemeen Bestuur (vaststelling Begroting 2021)
(agenda en stukken)
Fractievergadering ter voorbereiding van de aanstaande commissie-cyclus
Locatie: Waterschapshuis, Pettelaarspark 70 te 's-Hertogenbosch (vooraf aanmelden)
Openbare Commissievergadering Watersysteembeheer
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Emissiebeheer
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Algemene en Financiële Zaken
(agenda en stukken)
Bijeenkomst Regionale Commissie Hertogswetering
(agenda en stukken)
Algemene Ledenvergadering landelijk (o.m. vaststellen Verkiezingsprogramma)
Locatie: nog niet bekend
Fractievergadering ter voorbereiding van de aanstaande AB-vergadering
Locatie: Loosbroekseweg 68 te Nistelrode (vooraf aanmelden)
Openbare Vergadering Algemeen Bestuur
(agenda en stukken)


*) Let op: Covid-19 maatregelen wellicht (nog) deels van toepassing.
AGENDA VVD-FRACTIE AA EN MAAS
DATUM EN TIJD
ACTIVITEIT / EVENEMENT *)