NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VVD-FRACTIE AA EN MAAS

12 apr 2019 - Coalitie waterschap Aa en Maas is rond
Vandaag hebben de partijen fractie Geborgden (7), Water Natuurlijk (7) en CDA (5) bekend gemaakt dat de coalitie van het waterschap Aa en Maas rond is. Vrijdag 19 april zal het bestuursakkoord tijdens de Algemeen Bestuurs-vergadering worden voorgelegd door formateur. Ook de nieuwe bestuurders zijn bekend gemaakt. De belofte.....
Lees verder »

9 apr 2019 - Drie partijen in gesprek over nieuwe coalitie
Gisteren zijn we door Water Natuurlijk geïnformeerd over het advies dat informateur Jan Kerkhof heeft uitgebracht. Het advies luidt dat de partijen Water Natuurlijk, CDA en de fractie 'geborgde zetels' met z'n drieën verder kunnen spreken om tot een coalitieakkoord te komen. Dit advies heeft ons als VVD wel enigszins verrast omdat we.....
Lees verder »

28 mrt 2019 - Jan Kerkhof voorgedragen als informateur waterschap Aa en Maas
Bij waterschap Aa en Maas is Jan Kerkhof voorgedragen om als technisch voorzitter sturing te geven aan het proces om te komen tot een nieuwe coalitie. Hij is, met instemming van alle partijen, door Water Natuurlijk gevraagd voor deze opdracht. Water Natuurlijk is na de waterschapsverkiezingen de grootste politieke fractie geworden in.....
Lees verder »

25 mrt 2019 - Definitieve uitslag Aa en Maas bekend
De voorzitter van het stembureau heeft vandaag de definitieve uitslag van de verkiezingen voor het waterschap Aa en Maas bekend gemaakt. Voor ons stond, gezien de voorlopige uitslag het definitieve zetelaantal voor de VVD al wel vast maar het blijft tot het laatste moment toch steeds spannend. Dit zijn de definitieve uitslagen van alle ge.....
Lees verder »

20 mrt 2019 - VVD-kiezers: hartelijk dank!
Graag wil ik, samen met mijn teamgenoten, de VVD-kiezers hartelijk danken voor hun stem en hun steun die ze aan ons hebben gegeven. Het aantal zetels per partij zal morgen (21 maart) om 12.00 uur bekend worden gemaakt. Volgende week maandag (25 maart) volgt dan de zetelverdeling, nadat het proces-verbaal is opgemaakt en het.....
Lees verder »

10 mrt 2019 - Lijsttrekkersdebat waterschap Aa en Maas
Op donderdag 7 maart jl. vond het Waterschapsdebat plaats in 's-Hertogenbosch, waaraan werd meegedaan door VVD, PvdA, CDA, Ouderen Appèl, 50Plus, Water Natuurlijk en AWP. Onder toeziend oog van een ervaren debatleider werden aan de hand van uitdagende stellingen de verschillen tussen de partijen duidelijk. Althans......
Lees verder »

21 feb 2019 - VVD-Kernboodschap 2019 voor waterschap Aa en Maas
Het waterschap is een overheid met een historie die terug gaat tot het jaar 1300. Het waterschap is opgericht om praktische zaken in gezamenlijkheid te realiseren omdat dit individueel niet opgepakt kon worden door de boeren en burgers in die tijd. Tegenwoordig is in de wet precies omschreven welke uitvoeringstaken het waterschap moet.....
Lees verder »

15 feb 2019 - VVD bezoekt rioolwaterzuivering Oijen
Op 15 februari bezocht de VVD de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Oijen. Een groep liberalen uit het gebied van waterschap Aa en Maas liet zich bijpraten over schoon en duurzaam water. Aanwezig waren onder andere Eerste Kamerlid Reina de Bruijn (Oss), Provinciale Statenlid Suzanne Otters (Vught), statenkandidaat Robert Janssen.....
Lees verder »

12 feb 2019 - Kandidaat #3, Jan van Burgsteden stelt zich voor
Het Waterschap? Veel mensen die ik spreek, weten niet wat het waterschap doet. Maar goed waterbeheer is erg belangrijk voor de leefomgeving van alle Brabanders. Het menselijk handelen is van invloed op ons watersysteem en op het functioneren ervan. Door klimaatverandering verandert ook het werk van de waterschappen: er komt....
Lees verder »

12 feb 2019 - Kandidaat #2, Jorin Aardoom stelt zich voor
Weet u wat het waterschap doet? Weinig mensen weten wat het waterschap doet. Dat hoeft ook niet, maar er gaat jaarlijks maar liefst €110 miljoen in rond in onze regio. Dat wordt mede door u betaald via de Belastingsamenwerking Oost-Brabant. Net als andere overheden moet ook het waterschap Aa en Maas zich dus houden aan haar.....
Lees verder »

8 feb 2019 - Woedend water smeekt om ingenieurs
Om de waterschappen te leiden hebben we ingenieurs nodig. Geen knalgroene antroposofen, schrijft Jaffe Vink.
Als de radio een zware storm aankondigde, nam mijn vader het gezin mee in zijn Mercedes Benz 190D en reden
we langs Nieuwolda, Heveskes en Farmsum naar de haven van Delfzijl. We stapten uit en beklommen de.....
Lees verder »

5 feb 2019 - Uitreiking Groen-Blauwe Handdruk aan Peka Kroef
Vrijdag 1 februari kreeg Peka Kroef, specialist in aardappelproducten, de groenblauwe handdruk. Dit is een aanmoedigingsprijs voor duurzame initiatieven, bestaande uit een bedrag van € 500. De prijs werd namens de regiocommissie uitgereikt door William de Kleijn, dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas.....
Lees verder »

4 feb 2019 - Droge voeten en lage lasten; onze lijsttrekker stelt zich voor
In mijn jeugd heb ik de kracht van het Maaswater ervaren. Ik ken de impact van overstromingen en sta voor het belang van waterveiligheid. Met het project 'Meanderende Maas' zorgen we nu voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. Daardoor wordt het gebied van Ravenstein tot 's-Hertogenbosch veiliger en biedt de.....
Lees verder »

4 feb 2019 - Kandidaat #5, Ytje van de Hulsbeek stelt zich voor
Water wordt steeds lastiger te beheersen. De afgelopen zomer stonden veel beken droog maar we hadden ook
flinke hoosbuien. De ene keer hebben we teveel en de andere keer te weinig water en dat kunnen we het beste
dicht bij huis bergen. Het sturen van droogte en natheid start in veel gevallen bij mensen in hun eigen tuin.....
Lees verder »

4 feb 2019 - VVD-Kandidatenlijst Aa en Maas succesvol ingeleverd
De kandidatenlijst van de VVD voor Waterschap Aa en Maas is op 4 februari 2019 in 's-Hertogenbosch door Dries van Bergeijk, secretaris procedurele zaken van de VVD-Regio Zuid, overhandigd aan Gerard Broers. De lijst is geaccepteerd door het Centraal Stembureau voor de verkiezingen van de ingezetenen van het stroomgebied.....
Lees verder »

2 feb 2019 - Kandidaat #4, Sjaak van Zinderen stelt zich voor
In ons riool komt van alles terecht. Sommige stoffen zijn schadelijk voor ons of voor de installaties die het water verwerken, terwijl andere juist gebruikt kunnen worden als nieuwe grondstoffen. Op dit moment doen we hier nog veel te weinig mee, vind ik. Door onderzoek en nieuwe ideeën zouden we grondstoffen uit het afvalwater.....
Lees verder »

31 jan 2019 - Weg met die regenton!
Verschillende partijen pleiten bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart weer voor het subsidiëren van een regenton. Veel administratie en eigenlijk een (leuke) wassen neus. Wil je als particulier echt je verantwoordelijk-
heid nemen, dan zorg je ervoor dat wanneer je een huis bouwt of je tuin herinricht, het water de grond in.....
Lees verder »

Naar archief 2018 en eerder »»