NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VVD-FRACTIE AA EN MAAS

15 feb 2019 - VVD bezoekt rioolwaterzuivering Oijen
Op 15 februari bezocht de VVD de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Oijen. Een groep liberalen uit het gebied van waterschap Aa en Maas liet zich bijpraten over schoon en duurzaam water. Aanwezig waren onder andere Eerste Kamerlid Reina de Bruijn (Oss), Provinciale Statenlid Suzanne Otters (Vught), statenkandidaat Robert Janssen.....
Lees verder »

12 feb 2019 - Kandidaat #3, Jan van Burgsteden stelt zich voor
Het Waterschap? Veel mensen die ik spreek, weten niet wat het waterschap doet. Maar goed waterbeheer is erg belangrijk voor de leefomgeving van alle Brabanders. Het menselijk handelen is van invloed op ons watersysteem en op het functioneren ervan. Door klimaatverandering verandert ook het werk van de waterschappen: er komt....
Lees verder »

12 feb 2019 - Kandidaat #2, Jorin Aardoom stelt zich voor
Weet u wat het waterschap doet? Weinig mensen weten wat het waterschap doet. Dat hoeft ook niet, maar er gaat jaarlijks maar liefst €110 miljoen in rond in onze regio. Dat wordt mede door u betaald via de Belastingsamenwerking Oost-Brabant. Net als andere overheden moet ook het waterschap Aa en Maas zich dus houden aan haar.....
Lees verder »

8 feb 2019 - Woedend water smeekt om ingenieurs
Om de waterschappen te leiden hebben we ingenieurs nodig. Geen knalgroene antroposofen, schrijft Jaffe Vink.
Als de radio een zware storm aankondigde, nam mijn vader het gezin mee in zijn Mercedes Benz 190D en reden
we langs Nieuwolda, Heveskes en Farmsum naar de haven van Delfzijl. We stapten uit en beklommen de.....
Lees verder »

5 feb 2019 - Uitreiking Groen-Blauwe Handdruk aan Peka Kroef
Vrijdag 1 februari kreeg Peka Kroef, specialist in aardappelproducten, de groenblauwe handdruk. Dit is een aanmoedigingsprijs voor duurzame initiatieven, bestaande uit een bedrag van € 500. De prijs werd namens de regiocommissie uitgereikt door William de Kleijn, dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas.....
Lees verder »

4 feb 2019 - Droge voeten en lage lasten; onze lijsttrekker stelt zich voor
In mijn jeugd heb ik de kracht van het Maaswater ervaren. Ik ken de impact van overstromingen en sta voor het belang van waterveiligheid. Met het project 'Meanderende Maas' zorgen we nu voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. Daardoor wordt het gebied van Ravenstein tot 's-Hertogenbosch veiliger en biedt de.....
Lees verder »

4 feb 2019 - Kandidaat #5, Ytje van de Hulsbeek stelt zich voor
Water wordt steeds lastiger te beheersen. De afgelopen zomer stonden veel beken droog maar we hadden ook
flinke hoosbuien. De ene keer hebben we teveel en de andere keer te weinig water en dat kunnen we het beste
dicht bij huis bergen. Het sturen van droogte en natheid start in veel gevallen bij mensen in hun eigen tuin.....
Lees verder »

4 feb 2019 - VVD-Kandidatenlijst Aa en Maas succesvol ingeleverd
De kandidatenlijst van de VVD voor Waterschap Aa en Maas is op 4 februari 2019 in 's-Hertogenbosch door Dries van Bergeijk, secretaris procedurele zaken van de VVD-Regio Zuid, overhandigd aan Gerard Broers. De lijst is geaccepteerd door het Centraal Stembureau voor de verkiezingen van de ingezetenen van het stroomgebied.....
Lees verder »

2 feb 2019 - Kandidaat #4, Sjaak van Zinderen stelt zich voor
In ons riool komt van alles terecht. Sommige stoffen zijn schadelijk voor ons of voor de installaties die het water verwerken, terwijl andere juist gebruikt kunnen worden als nieuwe grondstoffen. Op dit moment doen we hier nog veel te weinig mee, vind ik. Door onderzoek en nieuwe ideeën zouden we grondstoffen uit het afvalwater.....
Lees verder »

31 jan 2019 - Weg met die regenton!
Verschillende partijen pleiten bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart weer voor het subsidiëren van een regenton. Veel administratie en eigenlijk een (leuke) wassen neus. Wil je als particulier echt je verantwoordelijk-
heid nemen, dan zorg je ervoor dat wanneer je een huis bouwt of je tuin herinricht, het water de grond in.....
Lees verder »

4 dec 2018 - Kandidatenlijst Waterschapsverkiezingen 2019 vastgesteld
Op 26 november 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering van de VVD-regio Zuid Nederland, meer in het bijzonder van het werkgebied van waterschap Aa & Maas in Brabant, de kandidatenlijst voor de Waterschaps-verkiezingen van 20 maart 2019 vastgesteld. Er is weer een goede balans gevonden voor wat betreft.....
Lees verder »

16 nov 2018 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2019
Het is al eerder opgemerkt, vandaag stellen we de laatste begroting van deze periode vast. In deze beschouwin-
gen loop ik eerst de verschillende programma’s langs, vervolgens enkele opmerkingen over de financiën van deze begroting en tot slot nog wat over de doorkijk naar de volgende periode: wat geven we hiermee door aan onze.....
Lees verder »

5 okt 2018 - Energietransitie
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand
filmpje het statement van VVD-Statenleden Tim Kouthoofd (woordvoerder Ruimte) en Peter Portheine.....
Lees verder »

7 jul 2018 - Concept lange termijn kostenontwikkeling
Betreft agendapunt 9J van de AB-vergadering van gisteravond. Om maar met de deur in huis te vallen: de VVD-fractie is van mening dat dit document niet kán en niet moet worden uitgewerkt als input voor het overdrachts-document voor het nieuwe bestuur, een nieuw bestuursakkoord 2019-2023 en/of het nieuwe Waterbeheerpro-.....
Lees verder »

6 jul 2018 - Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2018
Deze voorjaarsnota is, zoals het hoort, in de commissies uitgebreid besproken en verschillende vragen van ver-schillende fracties zijn in het adviseringsoverzicht en enkele memo’s door het DB beantwoord. Daarvoor onze dank. Ik feliciteer de fractie van 50plus omdat enkele opmerkingen van collega Van Orsouw er voor gezorgd hebben.....
Lees verder »

26 mei 2018 - Geslaagd Voorjaarscongres
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken aankijkt. Dat de VVD is gestart als actiepartij tegen de gevestigde orde, maar dat het liberalisme nu de leidende stroming.....
Lees verder »

17 nov 2017 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2018
Dit is de begroting voor het laatste volle jaar van deze coalitie. Na een aanloop in het begin van deze periode, moet dit dus een echt ‘oogstjaar’ kunnen zijn. In deze begroting wordt nog eens expliciet vermeld dat als afgeleide van het Bestuursakkoord in de Nota Financieel beleid 2014 de criteria zijn vastgelegd.....
Lees verder »

20 okt 2017 - Interview over rol VVD in WS Aa en Maas
Onlangs kreeg Johan van Miltenburg een aantal vragen van een student die met een scriptie over het bestuur en de taken van het waterschap Aa en Maas bezig was. Hij wilde de visie van de VVD op een aantal aspecten weten. Omdat deze vragen wellicht bij meer mensen leven, vermelden we hieronder de 5 vragen en antwoorden.....
Lees verder »

7 jul 2017 - Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2017
In de vergadering van het Algemeen Bestuur was een van de belangrijkste onderwerpen de Voorjaarsnota 2017, dit keer gecombineerd met een terugblik over de eerste helft van deze bestuursperiode. Óók de inbreng van de VVD-fractie bij die behandeling stond in het teken van de wateroverlast van de afgelopen weken.....
Lees verder »

29 jun 2017 - Soms is het gewoon tijd om even trots te zijn op ons mooie land
Nederland is een gaaf land!! Waarom? Kijk zelf maar.... Steeds meer mensen vinden een baan, het gaat beter met de economie. We zijn trots op alle artsen, verplegers en andere mensen die elke dag voor jou en mij zorgen en op al die agenten en militairen die ons veilig houden en beschermen. Daarom vinden wij Nederland een gaaf land.....
Lees verder »

23 jun 2017 - Medicijnen
De Kaderrichtlijn Water is een van de belangrijkste en meest omvattende Europese milieurichtlijnen voor het he-
dendaagse waterbeheer. Het waterschap Aa en Maas heeft in het kader van deze richtlijn de afvalwaterstrategie
vastgesteld voor een periode van 10 jaar (2027). Er zullen maatregelen worden genomen om het gehalte van.....
Lees verder »

2 jun 2017 - Nieuw: Het introductielidmaatschap
Goed nieuws! Je kunt nu voor slechts 25 euro één jaar lang lid zijn van de VVD met het nieuwe introductie-
lidmaatschap. Zo maak je kennis met de VVD en leer je of het lidmaatschap van onze partij iets voor jou is. Het lidmaatschap stopt automatisch op 1 juni 2018, je zit nergens aan vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt.....
Lees verder »

27 april 2017 - Caroline Angevaren uit 's-Hertogenbosch koninklijk onderscheiden
Caroline Angevaren uit 's-Hertogenbosch, sinds maart 2015 lid van het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas, heeft gisteren een koninklijke onderscheiding ontvangen en is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Caroline Angevaren is werkzaam als sectorhoofd Incidentenbestrijding van de Brandweer.....
Lees verder »

7 apr 2017 - Nogmaals: De Maatregelen tegen Wateroverlast
Op de agenda van deze AB-vergadering stond het voorstel 'Uitvoering maatregelen wateroverlast op 5 locaties in Raam en Boven Aa'. Op het eerste gezicht een voorstel waar je niet tegen kunt zijn: er is ruimte voor in de begroting en er wás vorig jaar op nogal wat plaatsen wateroverlast na bijzonder hevige regenbuien. Maar, in de.....
Lees verder »

17 mrt 2017 - Uitvoering maatregelen wateroverlast op 5 locaties in Raam en Boven Aa
O
p de agenda van de Commissievergadering Watersysteembeheer van 16 maart 2017 stond het voorstel "Uitvoering maatregelen wateroverlast op 5 locaties in Raam en Boven Aa". Op het eerste gezicht een voorstel waar je niet tegen kunt zijn: er is ruimte voor in  de begroting en er wás vorig jaar op nogal wat plaatsen wateroverlast na bijzonder.....
Lees verder »

17 mrt 2017 - VVD Aa en Maas bedankt de kiezers
Wij danken iedereen die 15 maart heeft gekozen voor een Nederland met een sterke VVD. De Nederlandse kiezers hebben het verkeerde populisme een halt toegeroepen en de VVD voor de derde keer op rij de grootste partij gemaakt. Wij zijn ontzettend dankbaar voor dat vertrouwen en heel gemotiveerd om Nederland stap voor stap.....
Lees verder »

17 feb 2017 - Werkende Nederlanders gaan erop vooruit
Minder belasting, meer banen en een beter en veiliger Nederland! Dat zijn de gevolgen van onze plannen. Als we ze voor 100% mogen uitvoeren. Tijdens de crisis hebben wij moeilijke maatregelen genomen om de basis van ons land op orde te brengen. Nu het beter gaat, is het tijd dat mensen daar de vruchten van gaan plukken en het.....
Lees verder »

19 nov 2016 - Een land leiden, dat gaat over écht dingen voor elkaar krijgen (speech najaarscongres)
"Ik gruwel bij het idee dat andere partijen de basis die we nu gelegd hebben straks zullen gaan afbreken. Partijen die weglopen als het moeilijk wordt. Partijen die alleen met nepoplossingen komen. Of de grijze wegkijkers en praters in het midden zonder ideeën, lef of energie om echt dingen voor elkaar te krijgen. Deze weglopers en.....
Lees verder »

18 nov 2016 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2017
Het belangrijkste agendapunt van de vergadering van vrijdag 18 november was de behandeling en de vaststelling van de Programmabegroting 2017. Formeel is dan het voorstel van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur om de Programmabegroting 2017 met bijbehorende tarieven vast te stellen, kennis te nemen van de.....
Lees verder »

26 aug 2016 - Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker
Het Hoofdbestuur heeft Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Het Hoofdbestuur is verheugd dat deze once-in-a-lifetime politicus bereid is om nogmaals bij de verkiezingen de VVD aan te voeren. Mark Rutte heeft in de afgelopen moeilijke tijden bewezen dat hij veel voor Nederland.....
Lees verder »

8 jul 2016 - Wateroverlast en Voorjaarsnota 2016
Dat de veelal technische vragen in de commissiebehandeling goed zijn beantwoord, maakt dat we bij de behandeling van de Voorjaarsnota hier in het AB ons zullen beperken tot meer algemene en kaderstellende opmerkingen en kant-tekeningen. Ook de VVD-fractie wil aan het begin van deze beschouwing stilstaan bij de wateroverlastproblemen.....
Lees verder »

21 mei 2016 - Onze nieuwe partijstructuur krijgt vorm
Tijdens het vorige congres is de nieuwe partijstructuur vastgesteld. Sindsdien is er hard gewerkt om onze partij om te vormen naar een netwerkpartij. Vorige week zijn de laatste Regio's gevormd. Ook zijn inmiddels 82 afdeling opgegaan in 29 lokale netwerken. Goede resultaten! Maar de partijhervorming is niet het doel op zichzelf. We.....
Lees verder »

20 mei 2016 - Nederland moet Nederland blijven (met speech Mark Rutte tijdens voorjaarscongres)
Door de toestroom van vluchtelingen maken mensen zich zorgen. Blijft mijn buurt mijn buurt? Blijft de samenleving wel de samenleving? Blijft Nederland wel Nederland? Het is daarom belangrijk dat wij volstrekt helder zijn wat voor land wij zijn en dat wij niet terugvallen in de naïviteit van de multiculturele samenleving uit de jaren ’80 en ‘90.....
Lees verder »

17 mei 2016 - Energietransitie: initiatief bij bedrijfsleven en inwoners
Provinciale Staten bespraken vrijdag het Uitvoeringsprogramma Energie. In totaal investeert de Provincie 30 mln. euro om in 2020 14% van de Brabantse energie te halen uit duurzame bronnen. Dit levert naar verwachting voor liefst 15 miljard aan investeringen in Brabant op. "Het programma wil een brede beweging op gang brengen.....
Lees verder »

23 apr 2016 - Bestuur VVD-regio Zuid geïnstalleerd
Vanuit alle hoeken van onze drie zuidelijke provincies Brabant, Zeeland en Limburg kwamen zo'n 250 VVD-leden op 23 april 2016 naar Goirle getogen, waar een nieuw bestuur van de VVD-regio Zuid werd gekozen en geïnstalleerd. Onder toeziend oog van ex-voorzitter van de 'oude' Kamercentrale Brabant en tevens interim voorzitter van de.....
Lees verder »

9 apr 2016 - Kennismaking en werkbezoek bij waterschap Aa en Maas in Grave
Op de zonnige zaterdagochtend op 9 april werd door de fractie van VVD Aa en Maas in Grave een kennismakings-bijeenkomst gehouden. De ontvangst was in het stijlvolle Arsenaal waar regio-historicus Henk Buijks heel beeldend de waterbouwkundige historie toelichtte. Daarbij werd treffend ook een verband gelegd met de huidige inrichting.....
Lees verder »

28 nov 2015 - "Wij gaan deze strijd winnen" (Najaarscongres 2015)
In zijn speech sprak Mark Rutte over de noodzaak om nuchter met de grote problemen van onze tijd om te gaan. Dat is de belangrijkste les van het succes van het economisch herstelprogramma, stelt Rutte. "Toen de economi-sche crisis om zich heen sloeg en de bestaanszekerheid van vele Nederlanders bedreigde, leken de.....
Lees verder »

28 nov 2015 - Grote stap gezet naar toekomstbestendige partij (Najaarscongres 2015)
De voorstellen van het Hoofdbestuur om onze partij te vernieuwen zijn aangenomen! Dat is de uitkomst van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden die vandaag tijdens het congres plaatsvond. De VVD wordt een ver-zamelplaats voor alle liberaal denkenden in Nederland. Dat gaat op verschillende manieren gebeuren. Zo gaan.....
Lees verder »

20 nov 2015 - Algemeen Bestuur stelt begroting 2016 vast
Vanmiddag gaf het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas groen licht aan de begroting. Op basis van deze begroting blijft de stijging van de waterschapsbelasting voor de meeste mensen onder het inflatieniveau en onder het landelijke gemiddelde. Peter Ketelaars, portefeuillehouder financiën Dagelijks Bestuur: “Ook in 2016 investeert.....
Lees verder »

20 nov 2015 - Algemene Beschouwingen bij de behandeling van de Begroting 2016
Ook de VVD-fractie wil het college graag complimenteren met de kwaliteit van de voorliggende stukken. De beant-woording van de vragen en de informatieverstrekking naar aanleiding van de commissiebehandeling is prima. De VVD-fractie wil in deze Algemene Beschouwing enkele onderwerpen van de begroting en het Bestuursakkoord.....
Lees verder »

3 nov 2015 - Mark Rutte legt krans op graf Thorbecke
VVD partijleider Mark Rutte en VVD partijvoorzitter Henry Keizer hebben woensdag 3 november, samen met de Haagse VVD wethouder Boudewijn Revis, een krans gelegd bij het graf van de liberaal Johannes Rudolf Thorbecke. Thorbecke was de voorzitter van de Grondwetscommissie die de basis legde van de Nederlandse parlementaire.....
Lees verder »

9 okt 2015 - Kanttekeningen bij de vasstelling van het Water Beheer Plan 2016-2021
Het vaststellen van het nieuwe Water Beheer Plan is één van de belangrijkste besluiten in een bestuursperiode. Het Water Beheer Plan is één van de puzzelstukken in het totale Nederlandse en Europese waterbeleid. Niet voor niets is het ook één van de pijlers onder het bestuursakkoord van dit waterschap. Het AB en dus ook de VVD-fractie.....
Lees verder »

9 okt 2015 - Werken aan een klimaatbestendig en waterveilig Oost-Brabant
Bestuur waterschap Aa en Maas stelt nieuw beleidsplan 2016-2021 vast. De VVD is zeer tevreden over het nieuwe beleidsplan. Geen grote koerswijziging, wél nieuwe accenten: onderhoud en baggeren, het voorkomen van water-overlast en droogte, innovatie en vooral nog meer samenwerking. Dat zijn enkele speerpunten van het nieuwe.....
Lees verder »

13 jul 2015 - Projectplan Peelse Loop Bovenloop
De VVD heeft er voor gezorgd dat bij het beekherstel van de Peelse Loop het belang van de landbouw een volwaardige plaats heeft behouden! Doordat o.a. het streefpeil op het huidige niveau wordt behouden, blijven de productieomstandigheden gewaarborgd bij een meer natuurlijke herinrichting. Het projectplan was aan de orde.....
Lees verder »

10 jul 2015 - Dagelijks Bestuur Aa en Maas stuurt op minimale lasten- en belastingtariefstijging
Voorjaarsnota: realiseren ambities binnen financiële kaders. Jaarlijks presenteert het Dagelijks Bestuur (DB) haar voorjaarsnota aan het Algemeen Bestuur (AB). De voorjaarsnota schetst de contouren voor de Begroting 2016. Ook geeft het een doorkijkje in het financiële beleid van waterschap Aa en Maas zoals de ontwikkeling van de.....
Lees verder »

3 jul 2015 - Verhoging BTW van tafel
De verhoging van de BTW die onderdeel was van het onderhandelingspakket in het kader van de belastingher-ziening is van tafel. Fractievoorzitter Zijlstra: "Wij waren geen groot voorstander van de btw-verhoging, maar waren bereid om daar over te praten. Nu het draagvlak ontbreekt zal dit plan geen doorgang vinden. Ondernemers.....
Lees verder »

6 jun 2015 - Waterschap Aa en Maas stelt nieuw beleid peilbeheer vast
Peilbeheer wordt transparanter en past meer bij deze tijd. Op 5 juni heeft het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas het nieuwe beleid t.a.v. het peilbeheer vastgesteld. Met dit nieuwe beleid wordt het peilbeheer eenduidiger en transparanter. De afwegingen over de hoogte van het streefpeil liggen namelijk vast en gebeuren hierdoor op.....
Lees verder »

30 mei 2015 - We moeten vooruitgang omarmen!
Halbe Zijlstra heeft tijdens het congres een vlammend betoog gehouden over de kracht van ons land. We moeten niet bang zijn voor vooruitgang, maar er juist gebruik van maken! Dat betekent wel dat ons onderwijs en onze arbeidsmarkt daarop ingericht moeten zijn.....
Lees verder »

24 apr 2015 - Bestuursakkoord aangenomen, nieuwe DB-leden benoemd
In haar vergadering van 24 april heeft het nieuwe Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas het Bestuurs-akkoord 'Samen werken aan water, voor nu en later' met meerderheid van stemmen aangenomen. Coalitiepartners CDA, Water Natuurlijk, VVD en Geborgden stemden voor, Algemene Waterschapspartij, 50Plus en de fractie.....
Lees verder »

14 apr 2015 - De coalitie is gevormd
Na de verkiezingen van 18 maart 2015 zijn de verschillende fracties in het Algemeen Bestuur met elkaar gesprekken aangegaan om te komen tot een nieuwe coalitie en bestuursakkoord voor de periode 2015-2019. De VVD-fractie wil graag haar dank uitspreken aan de heer Jan Kerkhof voor het invullen van zijn rol als informateur en voorzitter in.....
Lees verder »

19 mrt 2015 - De VVD houdt koers
En hoe! Als de voorlopige uitslag zal zijn omgezet in een definitieve en er verandert, althans voor de VVD, niets dan komen we met een viertal zetels terug in het Algemeen en - naar ik van harte hoop - ook in het Dagelijks Bestuur van ons waterschap. Hartelijk dank voor uw stem!!
Lees verder »

4 mrt 2015 - Bestuur en Samenwerking
De Brabantse VVD vindt dat voor waterschappen geldt, net zoals voor andere bestuurslagen, dat ze robuust en bestuurskrachtig moeten zijn om het beperkte takenpakket effectief en efficiënt uit te kunnen voeren. Het fuseren van waterschappen is geen doel op zich, maar kan een middel zijn om tot meer effectiviteit en kostenefficiëntie.....
Lees verder »

27 feb 2015 - Economie en Landbouw
Een goed watersysteem is een voorwaarde voor een gezonde regionale economie. Dit geldt zeker voor de land- en tuinbouw die een wezenlijke bijdrage leveren aan onze Brabantse werkgelegenheid. Waterschappen kunnen deze sector ondersteunen door hun kerntaak goed in te vullen en zorg te dragen voor een op het grondgebruik.....
Lees verder »

24 feb 2015 - Waterkwaliteit
Het watersysteem bestaat uit oppervlaktewater, grondwater en waterbodems, oevers en kunstwerken zoals stuwen. Het watersysteem is er voor landbouw, industrie, maar ook voor natuur en recreatie. De Brabantse VVD is uitgesproken voorstander van integraal waterbeheer, waarbij waterkwaliteit en kwantiteit in één hand zijn. Door.....
Lees verder »

18 feb 2015 - Natuur en Milieu
De Brabantse VVD is uitgesproken voorstander van integraal waterbeleid, waarbij waterkwaliteit en kwantiteit in één hand zijn. Dit houdt de kosten voor de burger het laagst en op deze manier kunnen doelen op verschillende manieren worden bereikt. Het watersysteem bestaat uit oppervlaktewater, grondwater en waterbodems, oevers en.....
Lees verder »

16 feb 2015 - Waterveiligheid
Voor de Brabantse VVD is waterveiligheid het belangrijkste thema voor het waterschap. Veilig wonen, beschermd door dijken of door andere maatregelen om schade en overlast zoals in 1953, 1993 en 1995 te voorkomen. De recente hevige regenbuien met als gevolg forse wateroverlast benadrukken dat ook de waterschappen hun.....
Lees verder »

2 dec 2014 - Neelie Kroes benoemd tot VVD-erelid
Tijdens het congres afgelopen zaterdag werd Neelie Kroes onder luid applaus benoemd tot erelid. Partijvoorzitter Henry Keizer benadrukte dat zij één van die mensen in de geschiedenis van de VVD is wiens bijdrage aan de partij en aan een liberaler Nederland zó groot is geweest, dat aan hen de allerhoogste blijk van waardering die.....
Lees verder »

21 nov 2014 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2015
Voor de VVD-fractie overheerst het gevoel dat alle betrokkenen, t.w. het sinds 2009 nieuw aangetreden Algemeen Bestuur, het nieuwe Dagelijks Bestuur en ook de organisatie, een leer- en gewenningsproces hebben doorlopen. Ik constateerde in 2009 dat het waterschap, naar de mening van de nieuwe VVD-fractie, een ongeïnspireerde.....
Lees verder »

20 nov 2014 - VVD-leden stellen de definitieve kandidatenlijst vast
Op 20 november 2014, tijdens een goed bezochte kandidaatstellingsvergadering, georganiseerd door de VVD Kamercentrale Brabant (tevens 'Waterschapscentrale voor de drie Brabantse Waterschappen Dommel, Aa & Maas en Brabantse Delta'), zijn de 10 VVD-kandidaten en hun plaats op de kieslijst voor ons waterschap definitief.....
Lees verder »

9 okt 2014 - Het verkiezingsprogramma voor de Brabantse waterschappen met grote instemming vastgesteld
Brabant verdient goed water. De veiligheid van het watersysteem staat voorop. Veiligheid en bewoonbaarheid betreft het bieden van bescherming tegen hoge buitenwaterstanden van de Maas en het zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast vanuit het regionale watersysteem in perioden van extreme neerslag.....
Lees verder »

20 aug 2014 - Zo maar wat unieke beelden uit onze provincie
Zomaar wat prachtige landschapsfoto's uit het verzorgingsgebied van waterschap Aa en Maas. Om nog maar eens aan te geven waarvoor de mensen in deze organisatie zich druk maken en waarom de VVD de initiatieven, die ervoor zorgen dat dit alles tot ver in volgende generaties in stand blijft, krachtig ondersteunt.....
Lees verder »

4 jul 2014 - Inbreng VVD tijdens behandeling Voorjaarsnota 2014
Wij staan aan het begin van een dag waarin dit Algemeen Bestuur zeer uitgebreid de gelegenheid krijgt om de Voorjaarsnota en Jaarstukken van dit waterschap te bespreken. Deze ruimte is gecreëerd naar aanleiding van eerdere ervaringen met de besprekingen hiervan. De zorgvuldigheid en aandacht die deze onderwerpen.....
Lees verder »

28 jun 2014 - Met het oog op 2015
Op 18 maart 2015 vinden voor alle waterschappen in Nederland de verkiezing van het Algemeen Bestuur plaats. Het kabinet heeft besloten dat op die datum gelijktijdige verkiezingen plaatsvinden voor waterschappen en Provinciale Staten. De waterschapsverkiezingen worden deze keer ook via stembusverkiezingen gehouden.....
Lees verder »

18 jun 2014 - Het werd tijd voor iets nieuws...
Welkom op onze geheel vernieuwde website. Nadat de oude site van de VVD-fractie in het bestuur van het waterschap Aa en Maas alweer zo'n zes jaar in de lucht was, vonden we het tijd voor een nieuwe look. En lieten die ook maar meteen min of meer aansluiten aan het landelijke format; wel zo handig en overzichtelijk.....
Lees verder »