10 GOEDE REDENEN OM VVD-LID TE WORDEN
  1. U geeft gestalte aan het liberalisme
      Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle
      mensen vormen de liberale beginselen. Deze zijn vastgelegd in de Beginselverklaring van de VVD. Door lid te
      worden onderschrijft u deze uitgangspunten.

  2. Uw stem telt binnen de organisatie
      De VVD is een democratisch georganiseerde vereniging, waarin iedere stem telt. Als lid praat u mee en
      beslist u mee. Door middel van ledenraadplegingen en individueel stemrecht tijdens de algemene vergadering
      heeft u een directe stem in o.a. de verkiezing van de lijsttrekker en voorzitter, de samenstelling van de
      kandidatenlijsten, bij inhoudelijke discussies en bij de vaststelling van verkiezingsprogramma's.

  3. U kunt zelf actief zijn in de partij
      Als VVD-lid kunt u actief worden in bestuurlijke of politieke functies. Bijvoorbeeld als lid van de
      gemeenteraad, commissielid, bestuurslid van uw afdeling of lid van het lokale campagneteam. Zo kunt u uw
      talent inzetten en ambities vormgeven.

  4. U blijft op de hoogte
      VVD-leden worden op de hoogte gehouden van wat er speelt. U ontvangt zes maal per jaar het magazine
      Liber en u kunt zich abonneren op het Thorbeckeweb, de gratis wekelijks digitale nieuwsbrief van de VVD,
      met daarin actualiteiten uit de verschillende fracties en de partij. Daarnaast geven veel afdelingen een eigen
      blad en/of nieuwsbrief uit.

  5. U kunt cursussen en workshops volgen
      Als lid van de VVD kunt u deelnemen aan de cursussen die ons opleidingsinstituut, de Haya van
      Somerenstichting, organiseert. Het aanbod is zeer gevarieerd. Van inhoudelijke cursussen over het
      liberalisme tot trainingen in vergader- en discussietechniek.

  6. U bouwt aan een (nieuw) netwerk
      Tijdens bijeenkomsten en vergaderingen ontmoet u lokaal, regionaal en nationaal vele nieuwe mensen, die net
      als u geïnteresseerd zijn in de liberale politiek. Zo bouwt u een inspirerend netwerk op.

  7. U ondersteunt onze politici
      Als lid van de VVD uit u uw sympathie voor onze partij en voor de werkzaamheden van onze politici in
      gemeenteraden, statenfracties, Eerste en Tweede Kamer en de Europese fractie.

  8. U geeft financiële armslag
      Leden vormen de belangrijkste bron van inkomsten en geven de organisatie de nodige financiële armslag om
      goed te kunnen functioneren en dus om goede politiek te bedrijven.

  9. U mag een kijkje achter de schermen nemen bij de Tweede en Eerste Kamer
      Als nieuw lid heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan de nieuwe ledendag die twee maal per jaar wordt
      georganiseerd.

10. U kunt actief deelnemen aan het debat binnen de partij
      Ieder lid heeft de mogelijkheid actief deel te nemen aan de vele bijeenkomsten die binnen de partij worden
      georganiseerd. Zo kunt u debatteren tijdens het Landelijk Debattoernooi, deelnemen aan parallelsessies
      tijdens de algemene vergadering en Politieke cafés, Flitscongressen en thema-dagen bezoeken.